Convocatòria del Premi Edifica 2012

Descarregar Pdf
PremiEdifica2012

El Col·legi d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació de Lleida (CAATEELL) i l'Escola Politècnica Superior (EPS) de la Universitat de Lleida (UdL) convoquen el premi al millor Projecte Fi de Carrera de la Titulació d'Arquitectura Tècnica i Grau en Enginyeria de l'Edificació (PREMI EDIFICA)

Poden participar en aquest premi tots els estudiants d'Arquitectura Tècnica i del Grau d'Enginyeria d'Enginyeria de l'Edificació de l'EPS de la UdL que hagin realitzat, presentat i aprovat el Projecte Fi de Carrera entre el 1 de octubre de 2011 fins el 30 de setembre del 2012.

S'estableixen els següent premis:
- Un primer premi dotat amb  500€ en metàl·lic i 2 anys de quota de col·legiació gratuïta.

- Un accèssit dotat amb dos anys de quota de col·legiació gratuïta.

Tots els alumnes que compleixen els requeriments exposats poden presentar el resum del projecte a la Secretaria Acadèmica de l'Escola fins al proper 30 de novembre.

Mes Info