Dades definitives de la matriculació d'alumnes de nou ingrés a l'EPS

Descarregar Pdf

IMG_1063 (4)

Un cop finalitzats tots els períodes de matriculació per als estudiants de nou ingrés,  la matrícula definitiva dels graus i màster impartits en el curs 2012-13 a l'Escola Politècnica Superior de la Universitat de Lleida ha estat la següent:

- Grau en Enginyeria de l'Edificació:  33 matriculats (50 places). - Grau en Enginyeria informàtica: 76 matriculats (70 places) - Grau en Enginyeria Mecànica: 71 matriculats (80 places) - Grau en Enginyeria en Electrònica Industrial i Automàtica: 43 (40 places) - Màster en Enginyeria Informàtica: 18 matriculats (20 places) - Màster en Enginyeria Industrial: 20 matriculats (25 places) - Màster en Ciències Aplicades a l'Enginyeria: Pendent de matriculació (6 preinscrits)

A nivell de graus s'ha cobert el 93% de les places oferides, fet que es pot considerar una matrícula molt bona, atenent a les circumstàncies actuals. Cal dir que el nombre d'alumnes de primer curs matriculats després de la selectivitat de setembre s'ha incrementat respecte els altres anys.

A nivell de màster, els dos màster professionalitzadors han cobert el  84% de les places oferides. Respecte el màster de recerca, malgrat no haver assolit el mínim llindar de matrícula fixat per la UdL, aquest any s'endegarà. L'EPS ha demanat a l'equip  de govern de la UdL,  impulsar un nou màster transversal en l'àmbit de les ciències, tecnologies i enginyeries que doni cabuda a aquells estudiants de la Universitat que desitgin realitzar una tesi doctoral i no tinguin cap màster que s'ajusti a les seves necessitats.