El GREA de la UdL valida el cautxú per optimitzar el drenatge i aïllament de les "cobertes verdes"

Descarregar Pdf
[caption id="attachment_4312" align="alignnone" width="470" caption="Foto: G. Pérez"]cautxuUdL[/caption]

Àrea de Comunicació - Oficina de Premsa UdL

Investigadors del GREA de la Universitat de Lleida (UdL) han aconseguit millorar les anomenades cobertes verdes de les teulades dels edificis reduint-ne el cost i l'impacte mediambiental substituint la capa de grava que s'utilitza tradicionalment en les cobertes vegetals com a sistema de drenatge d'aigües per una d'encenalls de cautxú sense que pràcticament se'n vegin alterades les seues propietats d'estalvi energètic. El professor d'Enginyeria de l'Edificació de la UdL Gabriel Pérez ha coordinat el treball de 6 membres del GREA Innovació Concurrent, publicat a la revista Applied Energy, una de les de major impacte en aquest àmbit.

Tanmateix, l'equip d'investigació de la UdL ha analitzat les possibilitats d'aquest material com a aïllant tèrmic a l'estació experimental que el GREA té a Puigverd de Lleida.

Les conclusions del treball de recerca posen sobre la taula la viabilitat que el cautxú té per aquests usos, a l'igual que els que ja ha demostrat com a element de drenatge en la construcció de carreteres. En aquests moments, també s'estan analitzant les possibilitats del material com a sistema d'aïllament acústic.

L'aïllament tèrmic dels sistemes que tinguin com a base la vegetació ha estat una de les prioritats del grup de recerca de la UdL que ha demostrat la seua efectivitat en altres estudis anteriors. Concretament, en el cas de les anomenades façanes verdes, una investigació del GREA va deixar palès que aquests tipus de solucions aporten el mateix resultat que la implementació d'elements artificials sobresortints a les parets o la col·locació de tendals per evitar que penetrin els rajos solars a l'interior de les construccions.

Premsa

22 de març de 2012

Bon Dia

diarisegre

La Mañana