El sector de l'edificació assenyala una manca d'Arquitectes Tècnics per cobrir les demandes de treball

En el marc de sopar anual del Col·legi d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació de Lleida

Descarregar Pdf
c25267fe-6b47-4650-8783-a1e639095c73
Fotografia de familia del CAAT Lleida FOTO: CAAT Llleida

El Col·legi d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació de Lleida va celebrar la setmana passada, amb un sopar a la Masia Les Garrigues, la Trobada col·legial anual del 2021 ajornada per la pandèmia de la Covid-19.

En el sopar, que va comptar amb una vuitantena de persones, l’Escola Politècnica Superior (EPS) de la Universitat de Lleida (UdL) i va estar representada en les persones d’en Julià Coma, coordinador del Grau en Arquitectura Tècnica i Edificació i Jérôme Barrau, cap d’estudi de l’àmbit d’arquitectura tècnica i edificació del centre.

L’acte, a banda de retre un merescut homenatge a l’anterior president de l’entitat Francesc Barberà i donar la benvinguda als nous col·legiats i col·legiades, va servir per constatar el gran moment que viu el sector i posar de manifest que l’activitat a la construcció no para de créixer.

Aquest factor, evidentment positiu, fa aflorar una necessitat d’Arquitectes Tècnics constant (per exemple les sol·licituds d’aquest professionals relacionades amb la rehabilitació o la direcció d’obra ha augmentat un 150%)  que ja en aquest moments no es pot cobrir i que pot acabar provocant un encariment del cost de l’edificació.

Així doncs, el sector de la construcció demanda Arquitectes Tècnics per a poder cobrir totes les necessitats derivades de treballs concrets com ara taxacions, rehabilitació, certificacions d’habitabilitat, direcció d’obra, llicències d’activitat, redacció de plans de seguretat i salut laboral, conservació i manteniment d’edificis, redacció de projectes tècnics, etc.

En aquest sentit cal recordar que l’EPS de la UdL ofereix, des del curs 2005/06, el Grau en Arquitectura Tècnica i Edificació.

Els estudiants d'aquest grau reben una sòlida formació teòrica que és complementada pel treball aplicat en els laboratoris de l'escola (laboratori d'edificació, de materials, de física, etc.). A més, al llarg dels estudis es realitzen nombroses visites d'obra i a diferents empreses del sector i s'organitzen de forma habitual xerrades tècniques impartides per professionals de reconegut prestigi. Com a punt singular, el pla d'estudis d'Arquitectura Tècnica i Edificació de l'EPS inclou la realització de pràctiques obligatòries en una de les empreses amb les quals té conveni l'escola. A 4t curs, els estudiants tenen l'opció de realitzar una estada a VIA University College (Dinamarca) obtenint d'aquesta manera la doble titulació d'Arquitectura Tècnica i Edificació & Civil Engineering.

Aquest grau aplicarà una metodologia de formació dual pionera al territori estatal, que permet a l’estudiant que ho desitgi combinar la formació en les aules universitàries i l’entorn professional mitjançant un contracte laboral amb l’empresa.

Així mateix també es disposa de la possibilitat de cursar un tronc comú interuniversitari (itinerari formatiu). Aquesta proposta docent es concreta en la configuració d’un itinerari formatiu a través del qual un estudiant del Grau d’Arquitectura Tècnica i Edificació de la UdL podrà incorporar-se, via simultaneïtat d’estudis o bé una vegada finalitzat els seus estudis, al Grau d’Arquitectura de la Universitat Rovira i Virgili (URV) i completar la formació d’un segon títol, el Grau en Arquitectura.