Ens coneixem? Trobada de grups de recerca EPS-ETSEA

Descarregar Pdf

Programa-ENS-CONEIXEM

Investigadors dels grups de recerca de la Universitat de Lleida vinculats a l'Escola Politècnica Superior (EPS)  i a l'Escola Tècnica i Superior d'Enginyeria Agrària (ETSEA), van participar en una trobada conjunta organitzada pel Consell Social de la UdL per tal de donar a conèixer les seves investigacions amb l'objectiu d'obrir víes de col·laboració, crear sinergies, ... per poder afrontar, conjuntament, projectes de més envergadura i més competitius. En concret es van presentar els treballs dels següents grups:

- Millora genètica i gestió del porcí. Joan Estany, ETSEA - Institut Politècnic en Innovació i Recerca en Sostenibilitat-INSPIRES.  Roberto García, EPS - Sòls i aigües.  Josep C. Balasch, ETSEA - Computació Distribuïda.  Concepció Roig, EPS - Tecnologies innovadores per obtenir ingredients i productes alimentaris.  Robert Soliva, ETSEA - Criptografia i grafs. Josep Maria Miret, EPS - Interaccions planta-microorganisme-vector. Vicente Medina, ETSEA - GREA Innovació concurrent.  Luisa F. Cabeza, EPS - Físico-química de sistemes macromoleculars d'interès ambiental. Jaume Puy, ETSEA - GREA Innovació concurrent-robòtica.  Jordi Palacín, EPS - Agronomia i qualitat de cultius extensius. Gustavo Slafer, ETSEA
- Nova manera d'entendre la modelització. Models computacionals. M. Àngels Colomer, ETSEA
- Malherbologia i ecologia vegetal. Joel Torra, ETSEA - Energia pel medi Ambient i Agrometeorologia. Joan Ignasi Rosell, EPS - Dinàmica fluvial i transport de sediments. Ramon Batalla-Damià Vericat, ETSEA
- Intel·ligència Artificial. Jordi Planes, EPS - Química agroalimentària sostenible.  Ramon Canela, ETSEA - Interacció Persona-Ordinador i Integració de Dades (GRIHO).  Roberto García, EPS - Planificació del paisatge, gestió forestal i conservació de la biodiversitat.  Frederic Casals-Cristina Vega, ETSEA - GREA: Disseny i optimització de maquinaria. Joan Roca, EPS - Agricultura de precisió, agròtica i agrotecnologia.  Joan R. Rosell-Jesús Pomar, ETSEA - Sistemes Dinàmics.  Isaac Garcia, EPS - Enginyeria hidràulica , hidrològica i del medi rural.  Joaquim Monserrat, ETSEA

Després de l'estiu està previst continuar impulsant aquest projecte comú amb la realització d'una sèrie de visites creuades dels investigadors de tots dos centres.

Premsa

7 de juliol de 2012

diarisegre

diarisegre

diarisegre