Exàmens presencials EPS - Instruccions a seguir

Descarregar Pdf

En relació amb el desenvolupament dels exàmens presencials que s'han de realitzar les setmanes vinents a l'EPS, recordeu seguir les instruccions que s'han establert i s'han comunicvat via correu UdL i campus virtual.  

Per tal d'assegurar la mobilitat intermunicipal necessària per als estudiants, per presentar-se a exàmens o pràctiques presencials, s'insta que aportin a les autoritats de trànsit, quan els ho requereixin, la següent documentació:

L’equip directiu i els/les coordinador/es estem a la vostra disposició per qualsevol dubte que tingueu. De la mateixa manera que en el cas dels parcials de novembre, amb la col·laboració de totes i tots, segur que es podran desenvolupar els exàmens amb normalitat i sense incidència.

Gràcies per la vostra col·laboració!