Informació per a les empreses en relació a les Pràctiques dels estudiants arran del COVID-19

Descarregar Pdf

Situació de les Pràctiques curriculars i extracurriculars amb els estudiants de l’EPS arran de l'alerta sanitària provocada pel coronavirus COVID19

 
D'acord amb les mesures adoptades per la Universitat de Lleida per prevenir l'extensió de les infeccions pel coronavirus COVID19, la UdL va suspendre temporalment les activitats acadèmiques presencials, des del divendres 13 de març fins després de Setmana Santa.
 
La UdL romandrà tancada fins el 29 de març. No obstant això, atendrem les vostres consultes per correu electrònic i es podran fer alguns tràmits en línia.
 
Si teniu dubtes podeu contactar amb:


Preguntes frequents de les empreses sobre la situació actual amb les pràctiques curriculars i extracurriculars dels estudiants de l’EPS

 

1. Els estudiants poden continuar venint presencialment a l’empresa a fer les pràctiques curriculars o extracurriculars?

NO, els estudiants de la UdL no poden assistir presencialment a l’empresa.
 

2. En cas que l'empresa ofereixi la possibilitat de fer teletreball, l’estudiant pot continuar fent les pràctiques?

SI, si l’estudiant pot fer les pràctiques en la modalitat de teletreball pot continuar sense cap inconvenient. 
 

3. S’han cancelat/anulat les practiques curriculars o extracurriculars que s‘estaven fent a data 12 de març? 

NO, s’han cancel·lat. Si l’estudiant no pot fer teletreball s’han suspès temporalment .
 

4. S’ha de notificar a l'EPS si els estudiants no poden continuar amb les seves pràctiques?

SI, l’empresa haurà de contactar amb l’EPS i comunicar quin és el darrer dia que l’estudiant ha estat a l’empresa. 


5. Un cop es reprengui la normalitat, caldrà renovar els projectes formatius de les pràctiques curriculars i extracurriculars?

NO, les pràctiques s’han suspés però el projectes formatius continuen vigents.
 

6. Un cop es reprengui la normalitat, podrem continuar amb les pràctiques?

SI, caldrà notificar a l’EPS quin dia es reincopora l’estudiant a les pràctiques i, des de l’escola, us indicarem si cal o no modificar la data de finalització del projecte formatiu de l’estudiant.
 

7. Puc agafar un nou estudiant de l’EPS en pràctiques extracurriculars durant el període de suspensió de l’activitat acadèmica de la UdL?

NO, fins després del període de suspensió acadèmica no es podran formalitzar nous projectes formatius de pràctiques extracurriculars amb els estudiants de l’EPS.
 

8. Si tinc un estudiant de l’EPS fent pràctiques extracurriculars i el seu projecte formatiu finalitza aquest dies de tancament de la UdL, el puc renovar?

SI, l’empresa haurà de contactar amb l’EPS i comunicar les dades del nou projecte formatiu.