Informe "Los + Buscados" de Spring Professional 2020

Descarregar Pdf

La Consultora Spring professional celebra els seus 15 anys i ho fa amb la publicació del seu XV Informe Los + Buscados de Spring Professional 2020.

L’informe presenta les previsions laborals  sobre quins seran els perfils més sol·licitats per les empreses i més cotitzats en el mercat laboral espanyol al 2020.

Si bé és cert que les professions tradicionals com els metges o advocats continuen triomfant en salari i poc atur, també ho és que cada vegada més s'imposen els nous llocs de treball que van sorgint de les necessitats de la transformació digital. Professions que es consideren estratègiques i en les que , cada cop més, prenen importància aspectes com la polivalència, la capacitat analítica, la visió estratègica, l’adaptació al canvi i el fet de ser multidisciplinari.

Segons l'informe de Spring Professional 2020, les figures especialitzades són les més buscades. Això sí, figures especialitzades que evolucionen o es renoven amb el temps. Fa 15 anys, els perfils més buscats estaven enfocats a les tecnologies SAP o a la programació web, mentre que ara els tresors de les empreses són treballadors amb experiència en intel·ligència de negoci, big data o intel·ligència artificial, entre moltes altres (i altres de noves que no paren de sorgir).

Controllers, responsables comercials, programadors informàtics o enginyers estan al top 1 entre les feines amb més demanda i les més cotitzades. A més, encara que sembli difícil de creure, hi ha moltes feines que, a dia d'avui, tenen atur zero.

En el sector TELCO el perfil més buscat és es de Cloud Architect, aquell professional capaç de crear la infraestructura necessària per a dissenyar, integrar i optimitzar tots els serveis al núvol. El més cotitzat però és el Cybersecurity Presales, un executiu d’alt nivell que comercialitza solucions tecnològiques per a garantir que els programes informàtics de les companyies estiguin protegits. La retribució d’aquests professionals pot variar entre els 70.000 i els 100.00 euros bruts anuals.

Pel que fa al sector IT el professional més sol·licitat per aquest 2020 serà el Desenvolupador Java. Una figura molt versàtil que pot tractar-se d’un tècnic més dins un equip de treball o una peça clau en l’anàlisi, disseny i arquitectura del codi. Depenent del posicionament en l’empresa i la seva categoria junior o sènior, es seves retribucions poden ser d’entre els 30.000 als 40.000 euros bruts anuals. Però la professió amb una retribució més elevada del sector IT serà la de Chief Information Officer (CIO), una figura imprescindible per organitzar, gestionar i alinear els sistemes d’informació amb el pla empresarial i la estratègia de cada companyia. Les seves retribucions s’enlairen entre els 60.000 i els 250.000 euros bruts anuals.

Pel que fa a la Industria, el perfil més sol·licitat serà l’Enginyer d’automatització, ja que la industria està immersa en el concepte d’indústria 4.0 i l’automatització és clau, sobretot en sectors com l’automoció, la maquinària, farmacèutic, químic i logístic. El perfil més cotitza al sector industrial serà el de Operations Manager, figura clau per aconseguir un posicionament estratègic de les empreses. La seva retribució pot oscil·lar entre els 65.000 als 140.000 euros bruts anuals.

Pel que fa  al Logística. El perfil més sol·licitat per les empreses serà el de Supply Chain Specialist, responsable de la gestió general de l’inventari, reposició de subministraments, maximització de la qualitat, minimització de despeses i suport als objectius. Per la seva banda, el perfil més cotitzat és el de Director de Supply Chain amb un sou brut que va dels 65.000 als 100.000 euros bruts anuals.

Pel que fa al perfil d’Enginyeria, el més sol·licitat és del de Project Manager International, professional encarregat de vetllar pel desenvolupament dels projectes en termes de qualitat, despesa i termini. Depenent del sector i la categoria (junior o sènior) els sous poden oscil·lar entre els 40.000 i els 80.000 euros bruts anuals. Tot i això, el perfil més cotitzat en el sector de l’Enginyeria serà el de Director de Planta, responsable de la gestió global en termes econòmics, humans i d’explotació d’0una planta productiva. El seu sou pot arribar als 100.000 euros bruts anuals.