Instruccions inici de curs 2020-21. Mesures especials a tenir en compte amb motiu de la COVID-19.

Descarregar Pdf

Benvolguts/des alumnes, us donem la benvinguda, tant si és el vostre primer curs a l'EPS com si ja heu anat avançant en els vostres estudis.

Com que aquest curs 2020/21 serà una mica especial i haurem de fer un esforç perquè es desenvolupi amb normalitat i continuïtat, us volem fer arribar també les mesures preventives que heu de tenir en compte per garantir-nos entre tots la seguretat necessària:

 • En cas que tingueu símptomes de COVID, és a dir, febre, tos seca, cansament injustificat, dificultats per respirar, dolor al pit o altres descrits per les recomanacions mèdiques generals, no vingueu a fer cap activitat al Campus. En aquests casos és important que seguiu les instruccions previstes al procediment aprovat, que podeu trobar aquí.

Les persones que presentin símptomes compatibles amb la infecció pel coronavirus s’han de posar en contacte amb el seu centre d’atenció primària o el centre que li correspongui en funció de la seva cobertura sanitària, i seguir les recomanacions de les autoritats sanitàries.

Les persones que no presentin símptomes però convisquin o hagin tingut contacte estret amb persones amb símptomes s’han de posar en aïllament preventiu per precaució

Comuniqueu la vostra situació al coordinador de la vostra titulació i al Servei de Prevenció de Riscos Laborals (prevencio@udl.cat)

Les mesures principals que s'aplicaran són:

 • En tot moment, durant els vostres desplaçaments i presència al campus, heu de fer obligatòriament ús de la mascareta i cal que sempre porteu una mascareta de recanvi. Això no treu que també hàgiu de mantenir el distanciament físic i fer bones pràctiques higièniques, especialment el rentat freqüent de mans.
 • El distanciament amb companys, professorat i altre personal que pugueu trobar al campus implica una separació mínima de seguretat (1,5m), que s’ha de respectar en tot moment, però molt especialment a l’entrada/sortida de les aules, espais comuns de l’edifici (passadissos, vestíbuls, portes d’accés, ascensors, etc.) i als espais de treball/estudi.
 • Cal rentar-se les mans sovint: un cop s’entra a l’edifici on es desenvolupa l’activitat acadèmica, i també abans d’entrar a l’aula o laboratori. Utilitzeu també el gel hidroalcohòlic com a pràctica rutinària, en absència del rentat de mans. Hi haurà gel hidroalcohòlic a les entrades principals dels edificis, a cada planta i a les zones d’aules docents.
 • Tot i que hem preparat els espais del campus perquè hi trobeu la màxima seguretat, és millor que no us hi quedeu si no fa falta. Reduïu la presència al campus al temps estrictament necessari.
 • Dins del campus, gaudireu de més protecció si no us moveu entre els espais innecessàriament. Us recomanem minimitzar les entrades i sortides de les aules durant els canvis d’assignatures i en els descansos.
 • Tot i que després de mesos de no veure’ns pot venir de gust saludar-nos amb contacte, donant la mà o fent petons o abraçades, us desaconsellem de fer-ho perquè és un dels factors que més ajuda a la transmissió del virus en cas que algú estigui infectat i encara no ho sàpiga. Durant un temps convé que expressem l’afecte d’altres maneres; per respecte mutu i en benefici de la seguretat.
 • Tampoc no hem de compartir les pertinences personals, en general, i en menjadors o espais similars, el menjar i els estris (coberts, gots, tovallons, mocadors...) o altres objectes sense haver-los netejat degudament. Cal que cadascú faci un esforç afegit per assegurar-se de portar tot el que necessiti per al temps que s’estarà cada dia al campus. 
 • Si utilitzeu l’ordinador per a les classes o les sessions pràctiques, és molt recomanable que, sempre que sigui possible, cadascú dugui el seu propi portàtil.
 • I el mateix val per als materials i equipaments acadèmics. Si és inevitable compartir-los, cal rentar-se les mans després de cada ús. A l’entorn del laboratori, on l’existència de material compartit és habitual (balances, vitrines de gasos, micropipetes, reactius, objectes arqueològics, lents, etc.), s’han de fer servir guants de manera rutinària.
 • Entre tots hem de mantenir tots els espais nets i endreçats, tot tenint en compte que la ventilació periòdica (entre classe i classe) serà necessària, i, per tant, que poden haver-hi canvis de temperatura a l’aula.
 • Mireu de seure cadascú sempre al mateix lloc, i anotar els contactes que teniu a la vora. Si algú s’incorpora a un grup estable de manera esporàdica, com per exemple per cursar una assignatura pendent de cursos anteriors, haurà de netejar el seu espai de treball al principi i final de la classe. Poder informar la resta de companys i companyes si algú emmalalteix o se li detecta el virus és molt important per contenir l’extensió de l’epidèmia i protegir els companys i companyes que siguin d’un grup de risc. Per això us demanem la màxima col·laboració: si tot això queda anotat, tot serà més fàcil.
 • L’estudiantat inclòs en el grup de persones vulnerables a la COVID-19, amb caràcter previ a l’inici de les classes, ha de consultar amb el seu centre de salut de referència per tal que la seva condició de salut no es pugui veure agreujada amb l’assistència presencial al centre. En funció de la resposta obtinguda ha de posar-ho en coneixement del coordinador/a de titulació o cap d’estudis del centre. (Pla de Contingència UdL)
 • Als estudiants acollits a programes de mobilitat internacional se’ls aplicarà el que dictaminin en cada moment les autoritats sanitàries d’origen i de destí. 

Disposeu d'un resum d'aquestes mesures en aquest vídeo: https://youtu.be/DDVv2pg569o

Ara és més important que mai ser responsables i seguir les indicacions donades. La nostra actuació individual afecta a tota la comunitat. Cal que ens posem com a objectiu comú mantenir la programació acadèmica tal com s'ha planificat i minimitzar els casos de confinament.

Som conscients que en aquest inici de curs serà necessari adaptar-nos i anar ajustant detalls de la nova manera de treballar. Si us plau, sigueu pacients i comprensius. I estigueu pendents dels nostres canals de comunicació oficials:

Per qualsevol dubte que tingueu, adreceu-vos al coordinador de la vostra titulació.

Us demanem responsabilitat i sentit comú i us desitgem molt bon curs.

Cordialment,

Magda Valls

Directora de l'Escola Politècnica Superior