L'EPS a la cinquena edició del Programa Universitat i Empresa de FemCAT

Descarregar Pdf

RACC

Els proppassats 25, 26 i 27 d'abril la direcció de l'Escola Politècnica Superior de la Universitat de Lleida va  participar de la cinquena edició del Programa Universitat i Empresa. Aquest Programa té per objectiu obrir el món de les empreses al professorat universitari, mostrant el funcionament i organització de les companyies i afavorint el diàleg entre el món docent i el món empresarial.

El programa està organitzat des de FemCAT Fundació Privada d'EmpresarisFemCAT és una fundació que pretén dur a terme i donar suport a iniciatives que serveixin pel progrés de la societat catalana. Empresaris, directius i professionals agrupats amb un objectiu comú: donar un important pas endavant en els propers 10 anys, convertint Catalunya en un dels països capdavanters socialment i econòmicament, a Europa i al món. Basicament  la Fundació centra les seves activitas en els següents eixos:

- Millorar la capacitat emprenedora i d'innovació de Catalunya.
- Vetllar per la millora de la competitivitat de Catalunya.
- Assegurar la cohesió social de Catalunya.
- Projectar Catalunya al món.

En aquesta 5a edició del programa Universitat i Empresa es va acostar els participants a tres sectors ben diferenciats i, tots ells amb grans perspectives de canvis de cara al futur: les arts gràfiques i reprografia, el sector de l'aigua i els serveis relacionats amb la mobilitat.