L'EPS participa a la 22a Setmana de la Ciència

El Centre de Recerca INSPIRES i el Laboratori de Robòtica organitzen tres tallers

Descarregar Pdf

La Setmana de la Ciència és una activitat promoguda per la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació. El seu objectiu és apropar l'alumnat de Primària, Secundària i Batxillerat del nostre territori a diverses realitats científiques i tecnològiques que es desenvolupen en el si de la Universitat de Lleida (UdL).

El fil conductor de l’edició d’enguany és el turisme sostenible, amb motiu de la celebració de l’Any Internacional del Turisme Sostenible per al Desenvolupament, promogut per Nacions Unides, que aspira a sensibilitzar els responsables de prendre decisions i el públic en general de la contribució del turisme sostenible al desenvolupament.

L’Any Internacional del Turisme Sostenible per al Desenvolupament posa èmfasi en el paper del turisme en cinc àmbits clau:

  1. Creixement econòmic inclusiu i sostenible.
  2. Inclusió social, ocupació i reducció de la pobresa.
  3. Ús eficient dels recursos, protecció ambiental i canvi climàtic.
  4. Valors culturals, diversitat i patrimoni.
  5. La comprensió mútua, pau i seguretat.

L'Escola Politècnica Superior de la Universitat de Lleida, el centre de recerca INSPIRES i el Laboratori de Robòtica han realitzat, en el marc d'aquesta activitat, següents tallers:

HeadMouse i VirtualKeyboard: com a eines d’accessibilitat a les TIC per millorar la inclusió laboral

[Eduard Clotet i Daniel Martínez]

En el taller s'explica en què consisteixen diverses aplicacions informàtiques i tecnològiques, desenvolupades a partir de la recerca realitzada per part del Grup de Robòtica de la UdL. L'aplicació d'aquestes eines són facilitadores de les necessitats d'accessibilitat per a persones amb discapacitat.
 

 

El robot APR: com a Assistent Personal Robòtic per millorar l’autonomia individual

[Eduard Clotet i Daniel Martínez]

El taller explica el desenvolupament i funcionament del robot APR (Assistent Personal Robòtic), dut a terme per la Universitat de Lleida, neix de la necessitat de facilitar que un treballador amb discapacitat que desenvolupi el seu treball majoritàriament de forma telemàtica pugui estar present de forma virtual i mòbil a les reunions que es desenvolupin a l'empresa o participar en els moments de relaxació amb els companys.

La recerca en el món de la sostenibilitat energètica en edificis

[Marta Chafer,  Joaquim Romaní i Álvaro de Gracia]

El taller s'estructura en dues parts. En la primera s'expliquen els conceptes de sostenibilitat i canvi climàtic, i com el sector de la construcció sostenible i el coneixement dels materials que afavoreixen l'eficiència de conservació energètica. En aquest aspecte es relacionen els principis de d'eficiència energètica, estudiats a Secundària i al Batxillerat. La segona part del taller estudia diferents materials sostenibles de construcció  i la transferència de calor en la càmera termogràfica.

 

GALERIA FOTOGRÀFICA