La rehabilitació d'edificis al programa de Lleida TV, al Debat de Lleida activa

Descarregar Pdf

El passat mes de desembre el programa de Lleida TV, El debat de Lleida activa, referent en l'anàlisi de l'actualitat econòmica i empresarial de Lleida, presentat i dirigit pel periodista Josep Maria Sanuy, va dedicar el seu espai a presentar la iniciativa del Col·legi d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació de Lleida, Lleida Rehabilita, així com analitzar les perspectives del sector de l'edificació enfront de una situació insostenible i que requereix una intervenció urgent: el 30% dels nostres edificis necessiten una rehabilitació urgent per tal de millorar-ne l’eficiència energètica, evitant malbaratar recursos, sobretot energia,…  en definitiva, millorar l’economia i el medi ambient i, el que encara és més important, la cohesió social i la convivència.

El programa va comptar amb la participació de dos Arquitectes Tècnics i de l'Edificació graduats a l'Escola Politècnica Superior (EPS) de la Universitat de Lleida (UdL): Frederic Lorente, vocal de Junta d'Aparelladors Lleida i responsable de comunicació i Robert Garreta.

Des del curs 2005-06 l'EPS ofereix els estudis d'Arquitectura Tècnica i Edificació (GATE), una titulació amb alts continguts i nivells d’exigència en matèries bàsiques i obligatòries com construcció, gestió de projectes, gestió d’activitats d’empreses de construcció, qualitat de l’edificació, seguretat i salut, etc. que es complementa amb el treball aplicat en els laboratoris de l'escola, nombroses visites d'obra i a diferents empreses del sector i xerrades tècniques impartides per professionals de reconegut prestigi. Aquest grau també aplica una metodologia de formació dual, pionera a l'estat, que permet a l’estudiant que ho desitgi combinar la formació en les aules universitàries amb l’entorn professional mitjançant un contracte laboral amb l’empresa.

A més a més, a quart curs, els estudiants tenen l'opció de realitzar una estada a VIA University College (Dinamarca) obtenint d'aquesta manera la doble titulació d'Arquitectura Tècnica i Edificació & Civil Engineering.

Així mateix també es disposa de la possibilitat de cursar un tronc comú interuniversitari (itinerari formatiu) a través del qual un estudiant del GATE pot incorporar-se, via simultaneïtat d’estudis o bé una vegada finalitzat els seus estudis, al Grau d’Arquitectura de la Universitat Rovira i Virgili (URV) i completar la formació d’un segon títol, el Grau en Arquitectura.