Més de 250 alumnes participen a la Jornada d'Acollida de l'EPS

La jornada s'adreça als nous alumnes de grau i doble grau de l'EPS a lleida i a Igualada

Descarregar Pdf
IMG_9503
Alumnes escanejant un codi QR per a la gimcana EPS

Aquest dimecres, 12 de setembre es va realitzar a l'Escola Politècnica Superior de la Universitat de Lleida la Jornada d'Acollida per al nou estudiantat programada per aquest inici de curs 2019-20 i coordinada des de l'Escola, a Lleida, pel professor i coordinador del Pla d'acció Tutorial del centre, Jordi Pujolàs i la sots-directora d'Estudiantat, Promoció i Qualitat, Susanna Maza i al campus Igualada per la professora Rosa Cuadros

Aquesta jornada te l'objectiu d'aconseguir una bona adaptació de l'estudiantat de nou ingrés a la Escola, oferint l'acolliment necessari per tal que aquest pugui  integrar-se als seus estudis amb la màxima eficàcia possible.

La jornada, amb una participació de més de 250 alumnes en ambdós campus, va constar d'una benvinguda per part de l'equip de direcció de l'Escola, una introducció als alumnes en el funcionament d'alguns serveis universitaris més generals com el Servei de Biblioteca i Documentació, el Servei d'Informació i Orientació Universitària i l'Institut de Llengües.

Seguidament els nous alumnes van gaudir d'un esmorzar amb coca dolça de sucre amb xocolata per agafar forces per a la resta del matí.

Tot seguit es va dur a terme la presentació de cadascuna de les titulacions per part dels seus coordinadors, així com per part del Consell de l'Estudiantat de l'EPS i d'IAESTE LC Lleida:

- Grau en Enginyeria Informàtica: Fernando Cores
- Grau en Enginyeria Mecànica: Daniel Chemisana
- Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica: Josep Argelich
- Grau en Arquitectura Tècnica i Edificació: Lídia Rincón
- Grau en Enginyeria de l'Energia i Sostenibilitat: Eduard Gregori
- Grau en Enginyeria Química: Esther Bartolí
- Grau en Enginyeria en Organització Industrial i Logística: José Millan
- Grau en Tècniques d'Interacció Digital i de Computació: Félix Albertos
- Doble Grau en Enginyeria Informàtica i Administració i Direcció d'Empreses: Sílvia Miquel
 

La jornada, a Lleida, va continuar amb una sèrie d'activitats (Trivial i Gimkana) amb un  alt component lúdic que tenien com a objectiu que els alumnes, organitzats en grups, visitessin diferents instal·lacions del Centre, es presentessin al despatx de diversos professors de 1r curs, entressin i cerquessin informació en les diferents eines comunicatives de l'EPS (web, Twitter, Facebook, Instagram) i visitessin algun servei del campus com per exemple la Biblioteca.