Preinscripció oberta als Màsters de l'EPS fins al 10 de Setembre

Descarregar Pdf

Els màsters que ofereix l'Escola Politècnica Superior per al curs 2020-21 són:

MÀSTER EN ENGINYERIA INFORMÀTICA

El Màster en Enginyeria Informàtica és un màster professionalitzador que proporciona als nostres estudiants les competències i habilitats per exercir la professió d'Enginyer Informàtic.

El Màster en Enginyeria Informàtica us apropa de forma totalment pràctica a les metodologies i tecnologies més innovadores en els diferents àmbits de la informàtica, al mateix temps que us prepararà per integrar-vos en grans projectes informàtics així com dirigir-los, coordinar-los i planificar-los. Així mateix, els complements formatius del Màster proporcionen als nostres estudiants fonaments científics i tecnològics sòlids que els capaciten per al desenvolupament d'activitats d'R+D+i.

El màster en Enginyeria Informàtica de l’EPS rep l’ACREDITACIÓ EN EXCEL·LÈNCIA per part de l’AQU Catalunya.En aquest sentit, cal remarcar que solament el 12% dels màsters acreditats per AQU fins al moment, han obtingut aquesta valoració d’excel·lència. 

D’altra banda, és una de les poques escoles a l’estat espanyol que ha aconseguit el segell de qualitat Euro-Inf que certifica la qualitat dels estudis d’informàtica i l’atorga una agència de reconegut prestigi internacional.

El màster en Enginyeria Informàtica de l’EPS es pot cursar en Modalita de Formació dual. La formació dual permet compaginar l’adquisició de coneixements acadèmics a la universitat, amb la formació en empresa amb contracte laboral.

 

MÀSTER EN ENGINYERIA INDUSTRIAL

El màster en enginyeria industrial habilita per a l’exercici de la professió d’enginyer industrial, que proporciona les competències pròpies d’aquesta professió i les que permeten també un enfocament cap a la investigació per la realització d’una tesi doctoral.

Ofereix una formació pluridisciplinar abordant àrees com l’enginyeria mecànica, la gestió de la fabricació, l’electricitat, l’electrònica, els nous materials, l’energia i el medi ambient, la bioenginyeria, la construcció industrial, l’organització i direcció d’empreses.

El màster té interès acadèmic per la coherència en la formació universitària; interès científic perquè enforteix els aspectes d’innovació, recerca i desenvolupament i, principalment, interès professional perquè dota d’un perfil multidisciplinar amb atribucions pròpies.

D’altra banda, ha aconseguit el segell de qualitat Eur-ACE que certifica la qualitat dels estudis d’industrials i l’atorga una agència de reconegut prestigi internacional.

El màster en Enginyeria Industrial de l’EPS es pot cursar en Modalita de Formació dual. La formació dual permet compaginar l’adquisició de coneixements acadèmics a la universitat, amb la formació en empresa amb contracte laboral.

 

AJUTS 

Us recordem que resta oberta la convocatòria dels Ajuts per la Promoció de l'Excel·lència als Màsters de l'Escola Politècnica Superior (EPS) de la Universitat de Lleida (UdL) per al curs 2020-21. Aquest any, donada la situació d'excepcionalitat provocada per la crisi de la covid-19, la direcció de l'EPS ha decidit augmentar els ajuts de 3 a 8 ajuts  per a la promoció per a la formació en els màsters oficials de l'Escola Politècnica Superior de la UdL i obrir-ho a alumnes no pertanyents a l'EPS.