Sara El Harrak Bennouna, alumna de l'EPS, al nou equip de govern del Consell de l'Estudiantat de la UdL

Responsable de la Secretaria de participació estudiantil

Descarregar Pdf
ConsellEstudiantatUdL2017
D'esquerra a dreta: Tatiana, Ahmed, Sara i Ivan. FOTO: Consell de l'Estudiantat-UdL

Sara El Harrak Bennouna, alumna del Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica de l'Escola Politècnica Superior serà, en el nou equip de govern del Consell de l'Estudiantat de la UdL, la responsable de la Secretaria de participació estudiantil que te l'objectiu clar de recuperar la participació de l'alumnat en els diferents àmbits de la vida universitària, recollir propostes i fer-les arribar als òrgans de govern de la Universitat.

Àrea de Comunicació - Oficina de Premsa UdL