Sentència sobre la denominació "Enginyeria de l'Edificació"

Descarregar Pdf

Una setència del Tribunal Suprem a anul·lat el recurs contecios- administratiu interposat pel Consejo General de Colegios Oficiales de Ingenieros Industriales que assenyalava que "cap títol podrà utilitzar la denominació de Graduat o Graduada en Enginyeria de l'Edificació".

La sentència es clara i no admet interpretacions. No prohibeix que les universitats puguin proposar títols que en el futur comprenguin aquesta expressió, ni molt menys, imposar una obligació de prohibició del seu ús en el futur.

Sentència