Simulacre d'evacuació a l'EPS

Descarregar Pdf

bies

La normativa vigent (Llei 31/1995 de 8 de novembre) sobre prevenció de riscos laborals estableix l'obligació d'adoptar les mesures de prevenció contra incendis i d'evacuació dels treballadors i dels alumnes. En el marc d'aquesta normativa es reforça l'obligació d'integrar la prevenció de riscos en el sistema general de gestió de la universitat, tant en el conjunt de les seues activitats com en tots els nivells jeràrquics d'aquesta, a través de la implantació i aplicació d'un pla de prevenció de riscos laborals. Aquestes mesures s'han de comprovar periòdicament.

Per aquest motiu, el servei de Prevenció de riscos laborals de la UdL ha de revisar i actualitzar periòdicament el pla d'emergència i garantir, periòdicament, un simulacre, a fi d'avaluar-lo. Aquest simulacre s'ha de planificar tenint en compte totes les activitats que es porten a terme en el centre.

Ahir es va dur a terme el simulacre d'evacuació que afecta als dos edicifis de l'Escola Politècnica Superior de la Universitat de Lleida al Campus de Cappont: l'edifici de l'EPS i l'edifici CREA. L'actuació es va realitzar amb celeritat i va servir per examinar i avaluar les instal·lacions, el material i elas procediments d'actuació de tots els agents implicats en el cas d'una situació d'emergència "real": caps d'emergència, centre de control, equips de primera i segona intervenció, equips d'alarma i evacuació, personal docent i investigador, PAS i alumnat.

Un cop finalitzat el simulacre es va reprendre l'activitat programada amb total normalitat.