Un membre de GRIHO becat pel Banc Central Europeu

Descarregar Pdf

OBJ1254110_1--644x470

Àrea de Comunicació - Oficina de Premsa UdL

Un membre del grup GRIHO, Anna Cristina Comas,  és escollida en una convocatòria de beques del Banc Central Europeu (European Central Bank, ECB) per a estudiants de l'àmbit de les TICs per ocupar una de les dues beques que l'ECB oferia. Iniciarà l'experiència el proper 1 d'abril fins el 31 de desembre de 2011.

La beca va ser convocada per la divisió "Infrastructure and Operations" de l'àrea "Information Systems" per col·laborar a la secció "Data and Network", que s'encarrega de tasques relacionades amb emmagatzematge, còpies de seguretat i tecnologies de xarxa, sistemes de monitoratge i presentació d'informes, administració de bases de dades, i suport d'eines de gestió de serveis i de processos de gestió de problemes, concretament per tal de donar suport al desenvolupament del "Capacity Planning" dels serveis i les infraestructures IT de l'ECB.

annacomasUdL

1premsa

30 de març de 2011

La Mañana

Segre

Bon Dia

Bon Dia