VIII Informe Infoempleo Adecco. L'enginyeria informàtica i l'enginyeria industrial entre les carreres amb millor perspectiva d'inserció laboral

Descarregar Pdf

Segons el VIII informe Infoempleo Adecco sobre les titulacions universitàries amb més sortides professionals, un 55% de les ofertes actuals de treball qualificat a Espanya requereix titulació universitària.

La inserció laboral, no obstant, varia molt d'unes carreres a unes altres però cal destacar que la taxa d'atur per a les persones amb carrera universitària es va situar en un 11,36% enfront del 16,83% dels que només han acabat els estudis obligatoris de secundària o el 24,77% en el cas de les persones que únicament han finalitzat la primera etapa dels seus estudis obligatoris.

D'acord a les dades d'Adecco, les carreres universitàries amb una millor perspectiva d'inserció laboral són:

1. Administració d'Empreses i Finances: Un any més, aquesta titulació repeteix com la carrera amb més sortides a Espanya
2. Enginyeria Informàtica: Té un percentatge de 2,54% sobre el còmput global d'ofertes.
3. Enginyeria Industrial: Igual que enginyeria informàtica, enginyeria industrial és una de les carreres o graus amb millor sortida laboral en aquests moments a Espanya. Aglutina el 2,3% del total de les sortides laborals

Cal destacar també que l'Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica es troba a una destacada 10a posició amb el 0,84% de totes les ofertes.

L'estudi d'Adecco també revela els llocs que aglutinen un major nombre d'ofertes de treball per als estudiants universitaris en finalitzar la seva formació. La major part de les ofertes d'ocupació pertanyen, de la mateixa manera que en els anteriors exercicis, a la Comunitat de Madrid, Catalunya i País Basc. Aquestes tres comunitats autònomes aglutinen més de la meitat (56,39%) de les ofertes d'ocupació universitàries, posant un cop més de manifest l'elevada concentració territorial.