Calendari de matrícula per al curs 2017/2018

CALENDARI DE MATRÍCULA PER AL CURS 2017/2018


TOTS ELS ESTUDIANTS HAN DE RESPECTAR ELS TERMINIS FIXATS A CONTINUACIÓ:

AUTOMATRÍCULA: per Internet a: http://automat.udl.cat/      

TIPUS DE MATRÍCULA          CARACTERÍSTIQUES                   TERMINIS  HORARI  
ESTUDIANTS DE NOU ACCÉS ALS GRAUS


Estudiants dels Graus admesos pel procés de preinscripció en primera preferència    Del 13 al 18 de juliol

 

S'ASSIGNARÀ DIA I HORA PER ORDRE DE NOTA D'ACCÉS


Estudiants dels Graus admesos pel procés de preinscripció en segona o altres preferències Del 25 al 27 de juliol
Estudiants dels Graus admesos pel procés de preinscripció al setembre Dia 2 d'octubre
ESTUDIANTS DE NOU ACCÉS ALS MÀSTERS

 

 Estudiants admesos als Màsters en el primer termini de preinscripció

 

Del 19 al 21 de juliol

Es realitzarà pel sistema d'automatrícula accedint per Internet a : http://automat.udl.cat

No hi haurà un ordre establert per matricular-se.

 

 Estudiants admesos als Màsters en el segon termini de preinscripció

 

 Del  21    al 23 de setembre

Es realitzarà pel sistema d'automatrícula accedint per Internet a : http://automat.udl.cat

No hi haurà un ordre establert per matricular-se.

Els estudiants nous als màsters podran fer l'automatrícula si amb anterioritat han presentat tota la documentació correcta. Si no és així, hauran de presentar la documentació i fer la matrícula presencial a la Secretaria
ESTUDIANTS DE SEGON O POSTERIORS CURSOS DE LA DOBLE TITULACIÓ GEI-ADE
Estudiants de la doble titualció de Grau en Enginyeria Informàtica i en Administració i Direcció d'Empreses

 

Dia 4 de setembre 

Es realitzarà pel sistema d'automatrícula accedint per Internet a : http://automat.udl.cat 
Cal consultar a partir del dia 1 de setembre el dia i hora assignats per a l'inici de l'automatrícula.
ESTUDIANTS DE SEGON O POSTERIORS CURSOS DE GRAUS I MÀSTERS
 
Estudiants que NO són de nou accés als graus i han de matricular assignatures que tenen limitació de places:
  • Estudiants de tots els graus que matriculen assignatures optatives
  • estudiants del Grau en Enginyeria Mecànica i del Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica que matriculen assignatures de 1r i 2n curs

 

 

Dia 5 de setembre 

 

 

Es realitzarà pel sistema d'automatrícula accedint per Internet a : http://automat.udl.cat 
Cal consultar a partir del dia 1 de setembre el dia i hora assignats per a l'inici de l'automatrícula.
El dia i hora s'assignaran per ordre de la nota mitjana de l'expedient.

Estudiants que NO són de nou accés als graus i NO han de matricular assignatures amb limitació de places

 

Del 6 a l'11 de setembre


Es realitzarà pel sistema d'automatrícula accedint per Internet a:
http://automat.udl.cat
 No hi haurà un ordre establert per matricular-se.
Estudiants que NO són de nou accés als Màsters

MATRÍCULA PRESENCIAL: a la Secretaria de l'Escola   

TIPUS DE MATRÍCULA        CARACTERÍSTIQUES TERMINIS HORARI   
ESTUDIANTS DE SEGON O POSTERIORS CURSOS
Estudiants:
  • Que accedeixen per trasllat directe
  • Que han de matricular assignatures convalidades o reconegudes
Dia 12 de setembre De 9.30 a 14.00h

 

MODIFICACIÓ / AMPLIACIÓ DE LA SOL·LICITUD DE MATRÍCULA:

Si un cop feta la matrícula us adoneu que hi ha algun error, o voleu fer una ampliació, podeu fer la modificació en els següents terminis:

GRAUS:
- 19 i 20 de setembre de 2017, si heu fet la matrícula fins el dia 12 de setembre.


MÀSTERS:
-
10 i 11 d'octubre de 2017

També es pot ampliar la matrícula durant els 3 dies següents a la recepció d'una resolució de convalidacions / reconeixements.

FORA D'AQUESTS TERMINIS, PER A CADA MODIFICACIÓ I/O AMPLIACIÓ DE MATRÍCULA ACCEPTADA PEL CENTRE, S'HAURÀ D'ABONAR EL RECÀRREC PER MODIFICACIÓ, TAL COM PREVEU PER A AQUEST CONCEPTE EL DECRET DE PREUS PÚBLICS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA