Els enginyers i el seu entorn socioprofessional

ELS ENGINYERS I EL SEU ENTORN SOCIOPROFESSIONAL
Escola Politècnica Superior.
Universitat de Lleida.
Matèria Tranversal - 2018-2019.
Guillem Boira Herreros
 

Objectiu

L’objectiu de l’assignatura és contextualitzar l’activitat de l’enginyer en la nostra societat, alhora que es genera un nou nivell de consciència i unsaprenentatges pel que fa al autoconeixement i a les competències directives i relacionals. Per a fer-ho, s’analitzen els principals elements que envolten i condicionen –afavorint-lo o limitant-lo- l’exercici de la professió, tant en el sector públic com en l’àmbit privat, i des del nivell local fins l’ internacional, assistint a ponències i tallers vivencials i formatius que acompanyin i preparin al alumnes per a la seva integració professional.

Estructura

L’assignatura s’ofereix com a matèria transversal i s’imparteix durant el segon quadrimestre. Consta de 3 crèdits, en sessions de dues hores de 19 a 21h.Està prevista la presència d’un expert ponent convidat en algunes sessions que es combinaran amb tallers dirigits per un Coach Enginyer Industrial i Llicenciat en Psicologia.Hi haurà una atenció personalitzada a cada alumne que ho demani.

Avaluació

La confecció de la nota final és farà a partir de la participació a les diferents sessions.

 

PROGRAMA ASSIGNATURA Curs 2018/19

18 FEBRER. Presentació assignatura

25 FEBRER. Els enginyers i el seu entorn socioprofessional: Emprenedors de base tecnològica Blackpier a càrrec de Damià Castells

4 MARÇ. Els enginyers i el seu entorn socioprofessional: De l'aula a l'aula, via EEUU a càrrec de Tomàs Pallejà

11 MARÇ.Els enginyers i el seu entorn socioprofessional: IDIADA L’enginyer a l’automoció ’Enginyers sobre rodes” a càrrec de Roger Quesada

18 MARÇ. Els enginyers i el seu entorn socioprofessional: Emprenedors de base tecnològica, Kreum a càrrec de Jordi Calvís

25 MARÇ. Els enginyers i el seu entorn socioprofessional: El sincrotó Alba a càrrec de Sergi Blanch

8 ABRIL. Els enginyers i el seu entorn socioprofessional: ANECTO L'enginyer a Europa càrrec de Sergi Martí

29 ABRIL. Els enginyers i el seu entorn socioprofessional: Sector Edificació. L’estudi d’arquitectura fl_estudi a càrrec d’en Frederic Lorente

6 MAIG. Els enginyers i el seu entorn socioprofessional: Sector Informàtic, Factory Data a càrrec de Joan Cabòs

13 MAIG. Els enginyers i el seu entorn socioprofessional: Sector Informàtic GFT a càrrec de Josep Ramon Freixanet

20 MAIG. Els enginyers i el seu entorn socioprofessional: FLS Enginyers, Aparelladors i Solidaritat a càrrec de Marc Sendrós