Els enginyers i el seu entorn socioprofessional

ELS ENGINYERS I EL SEU ENTORN SOCIOPROFESSIONAL
Escola Politècnica Superior.
Universitat de Lleida.
Matèria Tranversal - 2017-2018.
Guillem Boira Herreros
 

Objectiu

L’objectiu de l’assignatura és contextualitzar l’activitat de l’enginyer en la nostra societat, alhora que es genera un nou nivell de consciència i unsaprenentatges pel que fa al autoconeixement i a les competències directives i relacionals. Per a fer-ho, s’analitzen els principals elements que envolten i condicionen –afavorint-lo o limitant-lo- l’exercici de la professió, tant en el sector públic com en l’àmbit privat, i des del nivell local fins l’ internacional, assistint a ponències i tallers vivencials i formatius que acompanyin i preparin al alumnes per a la seva integració professional.

Estructura

L’assignatura s’ofereix com a matèria transversal i s’imparteix durant el segon quadrimestre. Consta de 3 crèdits, en sessions de dues hores de 19 a 21h.Està prevista la presència d’un expert ponent convidat en algunes sessions que es combinaran amb tallers dirigits per un Coach Enginyer Industrial i Llicenciat en Psicologia.Hi haurà una atenció personalitzada a cada alumne que ho demani.

Avaluació

La confecció de la nota final és farà a partir de la participació a les diferents sessions.

 

PROGRAMA ASSIGNATURA Curs 2017/18

 

TALLERS:

05 Febrer

Motivació de l’assignatura. Valors

12 Febrer

Comunicació I. Taller pràctic i vivencial d’introducció al concepte de comunicació. Que és la comunicació. La escolta empàtica. La connectivitat. Pla d’acció.

19 Febrer

Comunicació II. Taller pràctic i vivencial d’introducció al concepte de comunicació. Llenguatge verbal i no verbal. La importància de la pregunta, tipus de preguntes. La comunicació assertiva. El feedback. Pla d’acció.

26 Febrer

Lideratge. Taller pràctic i vivencial d’introducció al lideratge mitjançant el concepte “Competència inconscient”. Que és el lideratge. Lideratge vs gestió de persones. Planificació i gestió del temps. Estils de lideratge. Pla d’acció.

19 Març

Treball en equip d’alt rendiment. Taller pràctic i vivencial per introduir-nos en el treball en equip. Adaptabilitat. Model de Lencioni de les 5 disfuncions. 

 

PONÈNCIES:

05 Març

L’enginyer a l’automoció ’Enginyers sobre rodes” JOEL ARCAL, ROGER QUESADA. Enginyers Industrials. IDIADA
 
L’aparellador a l’empresa. FREDÈRIC LORENTE. Arquitecte Tècnic

12 Març

Emprenedors de base tecnològica.
JORDI CALVÍS. Enginyer Industrial. KREUM
DAMIA CASTELLS. Màster Enginyer Informàtic. BLAKPIER

16 Abril

L’experiència de FACTORY DATA. Sector Informàtic. JOAN CABÓS FABREGAT. Enginyer Informàtic.
L’experiència GFT IT ConsultingS.L.U. JOSEP RAMON FREIXANET CASAS. Enginyer Informàtic

07 Maig

De l'aula a l'aula via EEUU. TOMÀS PALLEJÀ. Enginyer Industrial

14 Maig

L’enginyer i la gestió; “il·lusió de crear”. JOSE LUIS POCIELLO. Informàtic. SOLUZIONDIGITAL.           
L’enginyer a Europa. SERGI MARTI. Enginyer Industrial. ANECTO
 

21 maig

Participació dels Enginyers en la cooperació i el desenvolupament. L’experiència  de Lleida Solidaria. MARC SENDRÓS.Arquitecte tècnic.

Conclusions de l’assignatura.