GEIADE - Oferta assignatures Curs 2016-2017

Doble Grau en Enginyeria Informàtica i Administració i Direcció d'Empreses

Codi Assignatures Tipus Quadrimestre Crèdits TORN
PRIMER CURS
102005 Àlgebra BA 1 6 Matí
102002 Estructura de computadors 1 BA 1 6 Matí/Tarda
102004 Lògica computacional BA 1 6 Matí
102000 Programació 1 BA 1 6 Matí
101301 Fonaments de comptabilitat BA 1 6 Tarda
101300 Fonaments de gestió empresarial BA 1 6 Matí/Tarda
102006 Estadística i optimització BA 2 9 Matí
102003 Estructura de computadors 2 BA 2 6 Matí
102001 Programació 2 BA 2 6 Matí
101305 Planificació comptable BA 2 6 Tarda
101307 Economia 1 BA 2 6 Tarda
       
SEGON CURS
102008 Física BA 1 6 Matí/Tarda
101302 Història econòmica BA 1 6 Matí
101310 Direcció de màrqueting OB 1 6 Matí
102007 Matemàtica discreta BA 1 6 Tarda
102010 Estructures de dades OB 1 6 Tarda
101318 Matemàtiques de les operacions financers OB 1 6 Matí
101311 Comptabilitat financera OB 2 6 Matí
101306 Dret mercantil BA 2 6 Matí
101315 Organització i administració d'empreses OB 2 6 Matí
102014 Arquitectura de computadors OB 2 6 Tarda
102011 Algorítmica i complexitat OB 2 6 Tarda
102017 Interacció persona-ordinador OB 2 6 Tarda
 
TERCER CURS
102012 Sistemes operatius OB 1 9 Tarda
102016 Bases de dades OB 1 6 Tarda
102018 Enginyeria de programari OB 1 6 Matí
101316 Comptabilitat de costos OB 1 6 Matí
101314 Estadística avançada OB 1 6 Matí
101312 Fonaments de finançament empresarial OB 2 6 Tarda
102015 Xarxes OB 2 9 Tarda
102019 Ampliació de bases de dades i d'enginyeria de programari OB 2 6 Matí
102023 Sistemes i tecnologies web OB 2 6 Matí
101319 Dret financer i tributari OB 2 6 Matí
101325 Marketing estratègic OB 2 6 Tarda
 
QUART CURS
101313 Economia II OB 1 6 Matí
101320 Direcció estratègica OB 1 6 Tarda
101324 Dret del Treball OB 1 6 Tarda
102022 Sistemes concurrents i paral·lels OB 1 6 Matí
102013 Administració i manten. de sistemes i aplicac. OB 1 6 Matí
102020 Inteligència artificial OB 1 6 Matí
101317 Política econòmica OB 2 6 Tarda
101329 Econometria OB 2 6 Tarda
102031 Xarxes de sistemes d'informació OB 2 6 Matí
102032 Anàlisi, modelització i disseny de SI OB 2 6 Matí
101328 Direcció Financera OB 2 6 Matí
101326 Direcció d'operacions i logística OB 2 6 Matí
 

BA: Bàsica    OB: Obligatòria    OP: Optativa