Grau en Enginyeria Mecànica

Oferta assignatures Curs 2018-2019

 Descarregar Pdf
Codi Assignatures Tipus Quadrimestre Crèdits Torn
PRIMER CURS
* 102101 Càlcul BA 1 9 Matí/Tarda
* 102106 Expressió gràfica I BA 1 9 Matí/Tarda
* 102104 Física I BA 1 6 Matí/Tarda
* 102107 Química BA 1 6 Matí/Tarda
* 102100 Àlgebra lineal BA 2 6 Matí/Tarda
* 102113 Ciència dels materials OB 2 6 Matí/Tarda
* 102105 Física II BA 2 6 Matí/Tarda
* 102109 Fonaments d'informàtica BA 2 6 Matí/Tarda
* 102108 Organització d'empreses BA 2 6 Matí/Tarda
 
SEGON CURS
* 102111 Enginyeria tèrmica I OB 1 6 Matí/Tarda
* 102116 Fonaments d'enginyeria elèctrica OB 1 6 Matí/Tarda
* 102102 Mètodes numèrics BA 1 6 Matí/Tarda
* 102118 Tecnologies del medi ambient i sostenibilitat OB 1 6 Matí/Tarda
* 102110 Teoria de mecanismes OB 1 6 Matí/Tarda
* 102115 Automatització industrial OB 2 6 Matí/Tarda
102305 Elasticitat i resistència de materials I OB 2 6 Tarda
* 102114 Fonaments d'enginyeria electrònica OB 2 6 Matí/Tarda
* 102112 Mecànica de fluids OB 2 6 Matí/Tarda
* 102103 Mètodes estadístics BA 2 6 Matí/Tarda
 
(*) Per a aquestes assignatures hi haurà un torn de matí i un torn de tarda a escollir. Les places s'assignaran per ordre de matrícula.
 
TERCER CURS
 102117 Organització de la producció OB 1 6 Tarda
 102306 Elasticitat i resistència de materials II OB 1 6 Tarda
 102301 Enginyeria tèrmica II OB 1 6 Tarda
 102308 Materials per a la fabricació mecànica OB 1 6 Tarda
 102303 Teoria de màquines OB 1 6 Tarda
 102304 Càlcul i disseny de màquines OB 2 6 Tarda
 102302 Enginyeria de fluids OB 2 6 Tarda
102307 Estructures i construccions industrials OB 2 6 Tarda
102310 Expressió gràfica II OB 2 6 Tarda
 102309 Tecnologies de fabricació OB 2 6 Tarda
 
QUART CURS
102300 Oficina tècnica OB 1 6  Tarda
102314 Pràctiques tutelades en empresa OB 1 15  
102315 Treball de final de grau OB 2 15  
 
ASSIGNATURES OPTATIVES
101431 Construcció sostenible I OP 1 6  Tarda
101432 Construcció sostenible II OP 1 6  Tarda
101433 Construcció sostenible III OP 1 6  Tarda
102311 Instal·lacions I OP 1 6  Tarda
102312 Instal·lacions II OP 2 6  Tarda
102313 Instal·lacions III OP 2 6  Tarda
102136 Mecatrònica I OP 1 6  Tarda
102137 Mecatrònica II OP 2 6  Tarda
102138 Mecatrònica III OP 2 6  Tarda
101434 Matèria transversal OP 2 6  
 
MOBILITAT ( Assignatures fetes en el marc de convenis amb altres universitats)
101435 Mobilitat I OP 1 / 2 6  
101436 Mobilitat II OP 1 / 2 6  
101437 Mobilitat III OP 1 / 2 6  


INFORMACIÓ SOBRE L'OPTATIVITAT DE LA TITULACIÓ:
*Comproveu l'idioma d'impartició de les assignatures optatives a l'horari
.

BA: Bàsica    OB: Obligatòria    OP: Optativa

   Darrera modificació: