Curs zero de Física per a l'Enginyeria

Informació de l'esdeveniment
Lloc:
Aula 0.05 EPS
Adreça:

Jaume II, 69

Organitza:
Escola Politècnica Superior - UdL
Web:
Curs zero de Fíisca
Inici:
Finalització:
zeroFisica2016 Curs zero de Física 2016

Les assignatures de física estan presents en totes les titulacions d’enginyeria i arquitectura tècnica. Són assignatures que, pel seu caràcter fonamental i transversal, es consideren imprescindibles per cursar assignatures posteriors més especialitzades. En l’actualitat,  l’accés dels estudiants de nou ingrés als estudis de grau és molt divers, i per aquest motiu els nivells de  coneixements bàsics en física són ben diferents.

Així doncs, l’objectiu principal del curs és el de revisar i refrescar conceptes de física ja presentats en el Batxillerat, per tal d’igualar els nivells de coneixement en aquest àmbit i, per tant, garantir un seguiment adequat de l’assignatura de física de primer curs de les titulacions de grau de l’Escola Politècnica Superior (EPS): Arquitectura Tècnica, Enginyeria Informàtica, Enginyeria Mecànica, Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica, Enginyeria de l’Energia i Sostenibilitat.