Curs Zero de matemàtiques per a l'Enginyeria (Igualada)

 Descarregar Pdf

Fitxa del Curs

TÍTOL: Curs zero de matemàtiques per a l’enginyeria

DATES CURS: Del 2 al 10 de setembre de 2021

HORARI: De 09:00 h a 13:00 h

LLOC:  Aula 7 - Campus Universitari Igualada-UdL - Av. Pla de la Massa, 8

Matrícula

CRÈDITS: 2,5 ECTS

PREU: 90€

LLOC: Matricula on-line  o presencialment als Serveis de Suport – Campus Universitari d’Igualada.  Av. Pla de la Massa, 8, 08700 Igualada

DATES MATRÍCULA: Del 12 al 30 de juliol de 2021

HORARI DE MATRÍCULA PRESENCIAL: De 9:30 h a 13:30 h

* El curs no s’oferirà si no hi ha un mínim de 15 alumnes matriculats

Objectiu

Les assignatures de matemàtiques estan presents en totes les titulacions d’enginyeria i arquitectura tècnica. Són assignatures que, pel seu caràcter fonamental i transversal, es consideren imprescindibles per cursar assignatures posteriors més especialitzades. En l’actualitat,  l’accés dels estudiants de nou ingrés als estudis de grau és molt divers, i per aquest motiu els nivells de  coneixements bàsics en matemàtiques són ben diferents.

Així doncs, l’objectiu principal del curs és el de revisar i refrescar conceptes de matemàtiques ja presentats en el Batxillerat, per tal d’igualar els nivells de coneixement en aquest àmbit i, per tant, garantir un seguiment adequat de les assignatures de matemàtiques de primer curs de les titulacions de grau de l’Escola Politècnica Superior (EPS):

 • Campus Universitari d’Igualada: Enginyeria en Organització Industrial i Logística, Enginyeria Química i Tècniques d’Interacció Digital i de Computació.
 • Campus de Cappont a Lleida: Arquitectura Tècnica, Enginyeria Informàtica, Enginyeria Mecànica, Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica, Enginyeria de l’Energia i Sostenibilitat.

A qui va adreçat?

 • Estudiants que provenen de Cicles Formatius de Grau Superior i accedeixen a qualsevol de les titulacions de grau de l’EPS.
 • Estudiants que provenen de Batxillerat en Humanitats i Ciències Socials i accedeixen als estudis del Doble Grau en Enginyeria Informàtica i Administració i Direcció d’Empresa.
 • Qualsevol estudiant de nou ingrés que accedeixi a qualsevol titulació de grau de l’EPS i vulgui reforçar els seus coneixements de matemàtiques.

Els estudiants de nou ingrés podran realitzar un test d’autodiagnosi, per avaluar el seu nivell i, per tant, la conveniència de matricular-se en aquest curs.

Qui l'imparteix?

Coordinador del curs: Dr. Jaume Giné

Professorat del curs: Professorat del Departament de Matemàtiques de l’Escola Politècnica Superior de la Universitat de Lleida.

 • Dr. Eduardo Soto

Estructura i Metodologia

El curs s’imparteix durant 25 hores (2,5 crèdits ECTS) durant el mes de setembre. El curs s’organitza en 4 sessions de 4 hores i 3 sessions de 3 hores

L’enfoc és eminentment pràctic. En cadascuna de les sessions de 4 hores s’abordarà un dels temes del programa, presentant primer, i breument, els coneixements teòrics bàsics, per abordar tot seguit el plantejament i resolució de problemes a l’aula (bé individualment o en grup).  

Programa

 • Expressions algebraiques, equacions i polinomis
  • Fraccions, potències, arrels i logaritmes
  • Binomi de Newton
  • Equacions de 2n grau i biquadrades
  • Equacions exponencials i logarítmiques
  • Inequacions
  • Operacions amb polinomis
  • Factorització d’un polinomi
 • Trigonometria plana
  • Mesures d’angles: graus i radians
  • Raons trigonomètriques
  • Reducció a les raons trigonomètriques d’angles del primer quadrant.
  • Identitats trigonomètriques.
  • Raons trigonomètriques de la suma d’angles, angle doble, angle meitat i transformacions entre sumes i productes.
 • Funcions
  • Conceptes bàsics: domini, recorregut
  • Límits de funcions i càlcul d’asímptotes
  • Funcions polinòmiques
  • Funcions sinus, cosinus i tangent
  • Funcions exponencial i logarítmica
  • Valor absolut d’una funció
 • Derivades
  • Definició
  • Càlcul de derivades, regles de derivació i regla de la cadena
  • Estudi i representació gràfica de funcions (extrems relatius, punts d’inflexió, concavitat, convexitat)
  • Problemes d’optimització
 • Integrals
  • Càlcul de primitives immediates
  • Integració per parts
  • Integració per canvi de variable
  • Integració de fraccions racionals
  • Integral definida
 • Àlgebra lineal
  • Matrius i determinants
  • Resolució de sistemes
  • Interpretació geomètrica del sistemes i de la seva solució

 

 

Nom
Escola Politècnica Superior - Campus Igualada
Ciutat
Igualada
Adreça

Av. Pla de la Massa, 8, 08700 Igualada

   Darrera modificació: