La Mobilitat Internacional a l'Escola Politècnica Superior

 Descarregar Pdf

La Sots-direcció de Relacions Internacionals de l'EPS

Equip-Directiu-EPS_5513B-HQ

L'Escola Politècnica Superior de la Universitat de Lleida va endegar al 2013 un Pla d’Internacionalització que estableix els objectius i les accions a dur a terme per tal d’assolir la internacionalització dels estudis impartits a l’Escola. La posta en marxa i implementació del present pla és responsabilitat de l’equip de Direcció de l’EPS mitjançant el sots-director de Relacions Internacionals.

Cada Centre incorpora la figura  d’un coordinador acadèmic de relacions internacionals per tal de facilitar a l’alumnat una informació més precisa, acurada i pròxima respecte  a les seves expectatives de mobilitat. El coordinador acadèmic de relacions internacionals de l’Escola Politècnica Superior és el sots-director de l’Escola:

 

 

 

Cristian Solé Cutrona

Localització

Campus de Cappont

Escola Politècnica Superior - Edifici CREA

Carrer Pere Cabrera, s/n - Deespatx 0.04

E-25001 Lleida (Catalunya)

 

Contacte

eps.international@udl.cat

csole@diei.udl.cat

Tel. (+34)  973 00 35 86 
Fax.(+34)  973 00 35 75

 

Horari d'atenció al públic:

gestionar via correu electrònic

Relacions Internacionals de la UdL

La Universitat de Lleida participa en nombrosos programes de mobilitat i d'intercanvi arreu del món. Un intercanvi que permet a la comunitat universitària de la UdL conèixer altres realitats universitàries i als estudiants estrangers completar la seva formació a la nostra universitat.

El Programa de mobilitat de la Universitat de Lleida permet a l'estudiantat de la UdL realitzar una estada acadèmica en alguna universitat estrangera i el posterior reconeixement dels estudis cursats en aquesta universitat. L'estudiantat interessat a participar en aquest programa ha de sol·licitar una de les places ofertes dins la seva àrea d'estudi. El període d'estada a la universitat de destinació varia segons el conveni bilateral que hi té signat la UdL. Cal consultar les dates d'inici i final del semestres perquè normalment no coincideixen amb les de la UdL.  

A nivell de la Universitat de Lleida és el Vicerectorat de Relacions Internacionals i Cooperació a través de l’Oficina de Relacions Internacionals (Campus Cappont – Jaume II,67bis) qui s’encarrega  d’oferir aquest servei a l’estudiantat.

icona-avio-despegant

Relacions Internacionals és la unitat de la UdL que gestiona els programes de mobilitat acadèmica, com la mobilitat Erasmus+ i el programa Mobilitat UdL, entre altres. Des de Relacions Internacionals es fomenta la mobilitat de la comunitat universitària de la UdL envers altres universitats i es promou l’acolliment i integració a la UdL d’estudiants i personal docent i d’administració procedent d’altres institucions d’arreu del món. Així mateix, Relacions Internacionals canalitza les propostes d'acords d’intercanvi sorgides del professorat de la UdL o que arriben des d’altres institucions.

D’altra banda, Relacions Internacionals participa en la projecció internacional de la UdL, tant participant en congressos i fires internacionals com mitjançant la gestió de programes concrets, com el Programa d’ajuts per a estudiants de màster procedents de sistemes educatius estrangers. Com a unitat depenent del Vicerectorat de Relacions Internacionals i Cooperació, Relacions Internacionals també col·labora en la definició de la política internacional de la UdL, recollida en el Pla Operatiu d’Internacionalització.

 

Localització

Campus de Cappont

Centre de Cultures i Cooperació Transfronterera

Carrer de Jaume II, 67 bis, 2a planta

E-25001 Lleida (Catalunya)

Contacte

Mobilitat sortint: ri@udl.cat

Mobilitat entrant: incoming@udl.cat

Horari d'atenció al públic:

Matí: de dilluns a divendres de 9.30 a 14.00

Tarda: dimarts de 15.30 a 17.30

De l'1 de juny al 15 de setembre: de 9.30 a 14.00, excepte període de tancament UdL


IAESTE LC Lleida

22498994_1520965457950977_8107650756840768225_o-3 IAESTE LC Lleida

Des de 1948 IAESTE ha estat proporcionant a joves estudiants d’enginyeria i ciència de tot el món pràctiques remunerades, relacionades amb la seva experiència laboral. A més, ha sigut una font d’estudiants en pràctiques d’alta qualitat per a companyies i institucions de més de 80 països.

En IAESTE estem compromesos amb fomentar l’entesa cultural i impactar en el desenvolupament de persones joves a través del intercanvi internacional. Els nostres valors fonamentals d’amistat, confiança, respecte, professionalisme, desenvolupament i cooperació intercultural serveixen de base per a la nostra forta cultura organitzacional i com a principis que guien el nostre treball i activitats diàries.

Ajuts de Mobilitat Solidària

   Darrera modificació: