La Mobilitat Internacional a l'Escola Politècnica Superior

 Descarregar Pdf

Relacions Internacionals de la UdL

icona-avio-despegant

Relacions Internacionals és la unitat de la UdL que gestiona els programes de mobilitat acadèmica, com la mobilitat Erasmus+ i el programa Mobilitat UdL, entre altres. Des de Relacions Internacionals es fomenta la mobilitat de la comunitat universitària de la UdL envers altres universitats i es promou l’acolliment i integració a la UdL d’estudiants i personal docent i d’administració procedent d’altres institucions d’arreu del món. Així mateix, Relacions Internacionals canalitza les propostes d'acords d’intercanvi sorgides del professorat de la UdL o que arriben des d’altres institucions.

D’altra banda, Relacions Internacionals participa en la projecció internacional de la UdL, tant participant en congressos i fires internacionals com mitjançant la gestió de programes concrets, com el Programa d’ajuts per a estudiants de màster procedents de sistemes educatius estrangers. Com a unitat depenent del Vicerectorat de Relacions Internacionals i Cooperació, Relacions Internacionals també col·labora en la definició de la política internacional de la UdL, recollida en el Pla Operatiu d’Internacionalització.

La Sots-direcció de Relacions Internacionals de l'EPS

Banderas

Cada Centre incorpora la figura  d’un coordinador acadèmic de relacions internacionals per tal de facilitar a l’alumnat una informació més precisa, acurada i pròxima respecte  a les seves expectatives de mobilitat. El coordinador acadèmic de relacions internacionals de l’Escola Politècnica Superior és el sots-director de l’Escola:

Cristian Solé Cutrona
Escola Politècnica Superior
Jaume II, 69
25001 Lleida
csole@diei.udl.cat
Despatx 0.04 CREA
Tel. (+34)  973 00 35 86
Fax.(+34)  973 00 35 75

L'Escola Politècnica Superior de la Universitat de Lleida va endegar al 2013 un Pla d’Internacionalització que estableix els objectius i les accions a dur a terme per tal d’assolir la internacionalització dels estudis impartits a l’Escola. La posta en marxa i implementació del present pla és responsabilitat de l’equip de Direcció de l’EPS mitjançant el sots-director de Relacions Internacionals.

World Wide EPS Meeting

L’Escola Politècnica Superior de la Universitat de Lleida considera el procés d’internacionalització del centre un aspecte primordial, tant per la seva pròpia implantació i consolidació com a centre de referència com per al futur professional del seus estudiants. Aquest procés ens ha de permetre afrontar el futur amb optimisme i amb una visió global i oberta al món.

Els futurs professionals sorgits de l’Escola Politècnica Superior han de ser capaços d’afrontar amb les màximes garanties d’èxit els seus futurs reptes laborals, comprendre i visualitzar de forma global les autèntiques i excel·lents oportunitats laborals que s’ofereixen a escala europea i mundial.

Aquesta voluntat d’internacionalització se centra en quatre grans línies d’actuació: La internacionalització de la institució en tots els seus àmbits d’actuació (docència, recerca i transferència), la internacionalització de tots els membres de la comunitat universitària, la internacionalització de la recerca i la transferència i la consolidació de destinacions internacionals sòlides i de gran qualitat per al nostre alumnat.

Justament és en aquesta última línia d’actuació en la que s’emmarca el World Wide EPS Meeting.

World Wide EPS Meeting 2018

El tercer World Wide EPS Meeting (WWEPS), que va organitzar l'EPS es va desenvolupar del 22 al 24 de novembre de 2018.

Les universitats participants en aquesta tercera edició del World Wide EPS Meeting van ser:

World Wide EPS Meeting 2016

El segon World Wide EPS Meeting (WWEPS) organitzat per l'EPS es desenvolupar del 17 al 19 de novembre de 2016.

Les universitats participants en aquesta primera edició del World Wide EPS Meeting va ser:

VIA UC (Denmark), NOVIA UAS (Finland), UFSCAR (Brazil), University of Modena and Reggio Emilia (Italy), Dzemal Bijedic University (Bosnia & Hercegobina), FACENS (Brazil), University West (Sweden), Fontys University of Applied Sciences (The Nederlands), Instituto Politécnico da Guarda (Portugal), University of Celaya (Mexico), Silesian University of Technology (Poland), Centro Universitário Newton Paiva (Brazil), Autonomous University of Nayarit (Mexico)

+ INFO

World Wide EPS Meeting 2014

El primer World Wide EPS Meeting (WWEPS) organitzat per l'EPS es desenvolupar del 13 al 15 de maig de 2014.

Les universitats participants en aquesta primera edició del World Wide EPS Meeting van ser:

Novia University of Applied Sciences. Vaasa (Finlàndia), Hochschule - Esslingen. Esslingen (Alemanya), University of Maribor. Kungota (Eslovènia), FACENS-Faculdade de Engenharia. Sorocaba (Brasil), University Politehnica of Bucharest. Bucharest (Romania), Silesian University of Technology. Gliwice (Polònia), Faculty of Mathematics and Natural Sciencies ITB. Bandung (Indonèsia), VIA University College. Horsens (Dinamarca), University Dzemal Bijedic. Mostar (Bòsnia-Herzegobina), Fontys University ICT. Eindhoven (Netherlands)

+ INFO

IAESTE LC Lleida

22498994_1520965457950977_8107650756840768225_o-3 IAESTE LC Lleida

Des de 1948 IAESTE ha estat proporcionant a joves estudiants d’enginyeria i ciència de tot el món pràctiques remunerades, relacionades amb la seva experiència laboral. A més, ha sigut una font d’estudiants en pràctiques d’alta qualitat per a companyies i institucions de més de 80 països.

En IAESTE estem compromesos amb fomentar l’entesa cultural i impactar en el desenvolupament de persones joves a través del intercanvi internacional. Els nostres valors fonamentals d’amistat, confiança, respecte, professionalisme, desenvolupament i cooperació intercultural serveixen de base per a la nostra forta cultura organitzacional i com a principis que guien el nostre treball i activitats diàries.

Ajuts de Mobilitat Solidària

   Darrera modificació: