Francesc Josep Guitart Bravo

 Descarregar Pdf

Dades personals-contacte / Datos personales-contacto / Personal information-contact

foto-perfil-generica

Nom/Nombre/Name:

 Francesc Josep Guitart Bravo

Categoria/Categoría/Category:

 Professor associat / Profesor asociado / Partial Time Lecturer

Àrea/Área/Area:

Ciència de la Computació i Intel.ligència Artificial / Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial / Computational Sciences and Artificial Intelligence

Departament/Departamento/Department:

Informàtica i Enginyeria Industrial / Infomática y Ingeniería Industrial / Computing and Industrial Engineering

 Centre/Centro/Center:

 Escola Politècnica Superior / Escuela Politécnica Superior/ Polytechnic School

Despaxt/Despacho/Office:

Campus de Cappont. Edifici EPS. Despatx 1.06 / Campus de Cappont. Edificio EPS. Despacho 1.06Campus of Cappont. EPS Building. Office 1.06

fguitart@diei.udl.cat

+34 973 70 27 20

Code ORCID:

 

   TORNAR AL LLISTAT / VOLVER AL LISTADO / BACK TO LIST

Formació acadèmica / Formación académica / Academic training

catLOGO

 

 

EspLOGO

 

 

Experiència professional / Experiencia profesional / Professional experience

catLOGO
EspLOGO

Docència / Docencia / Teaching

catLOGO
  • Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica
  • Màster Enginyeria Informàtica
EspLOGO
  • Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática
  • Máster en Ingeniería Informática
EngLOGO
  • Degree in Automation and Industrial Electronic Engineering
  • Master 's Degree in Informatics Engineering

 

  TORNAR AL LLISTAT / VOLVER AL LISTADO / BACK TO LIST

Gestió / Gestión / Management

catLOGO
EspLOGO

Recerca / Investigación / Research

Àmbit de recerca / Ambito de investigación / Research area

catLOGO
EspLOGO
EngLOGO

Activitats de recerca / Actividades de investigación / Research activities

catLOGO
EspLOGO
   Darrera modificació: