Informe Infoempleo 2010

Descarregar Pdf

Punxonadora2

Segons dades de l'informe infoempleo 2010, l'exigència d'una titulació per part de les empreses espanyoles ha crescut fins al 68,6%  de l'oferta, essent la titulació universitària un factor de gran importància en les primeres experiències laborals dels treballadors; no obstant, amb el temps, estar en possessió d'una titulació perd pes específic que es substitueix per altres variables com l'experiència, els idiomes i les titulacions complementaries.

Les titulacions tècniques continuen oferint una major demanda de treball , un 44,6% del total, destacant, en segon i tercer lloc, l'Enginyeria Industrial (6,30%)  i l'Enginyeria Tècnica Industrial (6.01%). també cal destacar el vuitè lloc que ocupa l'Enginyeria en Informàtica (2,58%). Per la seva banda, l'Arquitectura Tècnica, tot i patir una davallada conseqüència de la crisi del sector de la construcció, es manté entre les vint carreres universitàries més demandades (1,11%).

Recull de Premsa

Abc  18-05-10  [pdf]