Grau en Enginyeria de l'Energia i Sostenibilitat

Oferta assignatures curs 2019-2020

 Descarregar Pdf

 

      

PRIMER I SEGON CURSOS

(Mirar l'oferta al Tronc comú de les Enginyeries Industrials - Lleida)

Codi

Assignatures

Tipus

Quadrimestre

Crèdits

Torn

 

TERCER CURS

    

102117

Organització de la producció

OB

1Q

6

Tarda

102142

Evaluació de l'impacte ambiental

OB

1Q

6

Tarda

102301

Enginyeria tèrmica II

OB

1Q

6

Tarda

102146

Utilització de l'energia electrica

OB

1Q

6

Tarda

102149

Eficiència i control energèric

OB

1Q

6

Tarda

102143

Gestió mediambiental de les instal·lacions energètiques

OB

2Q

6

Tarda

102302

Enginyeria de fluids

OB

2Q

6

Tarda

102147

Sistemes elèctrics de potència

OB

2Q

6

Tarda

102148

Emmagatzematge d'energia

OB

2Q

6

Tarda

102150

Gestió i integració energètica

OB

2Q

6

Tarda

 

BA: Bàsica    OB: Obligatòria    OP: Optativa

   Darrera modificació: