Grau en Enginyeria Química

Oferta assignatures curs 2018-2019

 Descarregar Pdf

Codi

Assignatures

Tipus

Quadrimestre

Crèdits

Torn

 

PRIMER CURS

       

102321

Càlcul

BA

1

9

Matí/Tarda

102326

Expressió gràfica

BA

1

9

Matí/Tarda

102324

Física I

BA

1

6

Matí/Tarda

102327

Química

BA

1

6

Matí/Tarda

102320

Àlgebra lineal

BA

2

6

Matí/Tarda

102333

Ciència dels materials

OB

2

6

Matí/Tarda

102325

Física II

BA

2

6

Matí/Tarda

102329

Fonaments d'informàtica

BA

2

6

Matí/Tarda

102328

Organització d'empreses

BA

2

6

Matí/Tarda

 

SEGON CURS

       

102336

Fonaments d'enginyeria elèctrica

OB

1

6

Matí/Tarda

102322

Mètodes numèrics

BA

1

6

Matí/Tarda

102338

Tecnologies del medi ambient i sostenibilitat

OB

1

6

Matí/Tarda

102330

Teoria de mecanismes

OB

1

6

Matí/Tarda

102331

Termodinàmica i transmissió de calor

OB

1

6

Matí/Tarda

102335

Automatització industrial

OB

2

6

Matí/Tarda

102344

Fisicoquímica

OB

2

6

Matí/Tarda

102334

Fonaments d'enginyeria electrònica

OB

2

6

Matí/Tarda

102332

Mecànica de fluids

OB

2

6

Matí/Tarda

102323

Mètodes estadístics

BA

2

6

Matí/Tarda

 

TERCER CURS

       

102341

Enginyeria de la reacció química

OB

1

6

Tarda

102342

Experimentació en química i enginyeria química I

OB

1

6

Tarda

102340

Operacions bàsiques

OB

1

6

Tarda

102337

Organització de la producció

OB

1

6

Tarda

102345

Química orgànica

OB

1

6

Tarda

102347

Anàlisi químic industrial

OB

2

6

Tarda

102346

Biotecnologia

OB

2

6

Tarda

102343

Experimentació en química i enginyeria química II

OB

2

6

Tarda

102349

Legislació química industrial

OB

2

6

Tarda

102348

Processos de química industrial

OB

2

6

Tarda

 

QUART CURS

       

102339

Metodologia de projectes

OB

1

6

Tarda

102362

Pràctiques tutelades en empresa

OB

1/2

15

 

102363

Treball de final de grau

OB

2

15

 
 

ASSIGNATURES OPTATIVES

       
 

Bloc: Química industrial aplicada

       

102353

Polímers i proteïnes

OP

1

6

Tarda

102354

Anàlisi i química ambiental aplicada

OP

1

6

Tarda

102355

Enginyeria dels processos bioquímics

OP

1

6

Tarda

 

Bloc: Economia circular

       

102358

Anàlisi de dades

OP

2

6

Tarda

102357

Ecoinnovació

OP

2

6

Tarda

102356

Gestió de recursos

OP

2

6

Tarda

           

101434

Matèria Transversal

OP

1/2

6

 
 

MOBILITAT (Assignatures fetes en el marc de convenis amb altres universitats)

 

102359

Mobilitat I

OP

1/2

6

 

102360

Mobilitat II

OP

1/2

6

 

102361

Mobilitat III

OP

1/2

6

 
 

     BA: Bàsica     OB: Obligatòria     OP: Optativa    

     

 

   Darrera modificació: