Màster en Enginyeria del Cuir

Oferta assignatures (Aquest Màster s'imparteix de forma bianual) el curs 2021-2022 s'imparteix només 1r curs

 Descarregar Pdf

Codis

Assignatures

Tipus

Crèdits

Quadrimestre

Torn

 

PRIMER CURS (Ofertat el 2021-2022)

       

103110

Disseny avançat de processos d'adoberia 1

OB

9

1

Tarda

103117

Polímers

OB

6

1

Tarda

103116

Química de la proteïna

OB

6

1

Tarda

103114

Disseny i automatització de la industria del cuir OB 3 1 Tarda

103115

Anàlisi instrumental i normalització OB 6 1 Tarda

103113

 Gestió ambiental  OB 3 2  Tarda

103118

Tecnologia avançada d'acabats 1

OB

6

2

Tarda

103111

Disseny avançat de processos d'adoberia 2

OB

9

2

Tarda

103112

Tècniques innovadores

OB

6

2

Tarda

103119

Tecnologia avançada d'acabats 2

OB

6

2

Tarda

       
 

SEGON CURS (NO ofertat el 2021-2022)

       

103124

Treball de final de màster

OB

15

1

 
       

ASSIGNATURES OPTATIVES

(Cal cursar 15 crèdits en assignatures optatives)

  

103120

Anàlisi del cicle de vida de la pell

OP

6

1

Tarda

103121

Internacionalització i gestió de mercats

OP

3

1

Tarda

103122

Metodologia de la investigació i disseny d'experiments

OP

6

1

Tarda

103123

Pràctiques externes

OP

12

1/2

 
       
  

                  OB: Obligatòria     OP: Optativa    CF: Complement de formació

 

   Darrera modificació: