Calendari de matriculació EPS

 Descarregar Pdf

Curs 2021-22

CALENDARI DE MATRÍCULA PER AL CURS 2021/2022
 
TOTS ELS ESTUDIANTS HAN DE RESPECTAR ELS TERMINIS FIXATS A CONTINUACIÓ:

AUTOMATRÍCULA: es realitzarà per Internet accedint a: http://automat.udl.cat/     

TIPUS DE MATRÍCULA

CARACTERÍSTIQUES

TERMINIS

HORARI

 

 

 

ESTUDIANTS DE NOU ACCÉS ALS GRAUS

Estudiants dels Graus admesos pel procés de preinscripció en 1a preferència

Del 15 al 20 de juliol

 

 

S'ASSIGNARÀ DIA I HORA PER ORDRE DE NOTA D'ACCÉS.

Estudiants dels Graus admesos pel procés de preinscripció en 2a o altres preferències

Del 27 al 29 de juliol

Estudiants dels Graus admesos pel procés de preinscripció  al setembre

30 de setembre

 

 ESTUDIANTS DE NOU ACCÉS ALS MÀSTERS

Estudiants   admesos   als   Màsters   en   el   primer  termini  de preinscripció

Del 27 al 29 de juliol

 

No hi haurà un ordre establert per matricular-se.

Estudiants   admesos   als   Màsters   en   el  segon  termini    de preinscripció

Del 22 al 24 de setembre

Els estudiants nous als màsters podran fer l'automatrícula si amb anterioritat han presentat tota la documentació correcta.

Si no és així, hauran de presentar la documentació i fer la matrícula presencial a la Secretaria.

 

ESTUDIANTS DE GRAU I MÀSTER

 

Estudiants que hagin de realitzar programes de mobilitat sortint (ERASMUS, PMP i SICUE) el curs 2021-2022 (per matricular les assignatures que han de cursar a la Universitat de destí)

 

Del 21 al 23 de juliol

 

No hi haurà un ordre establert per matricular-se.

 

ESTUDIANTS QUE NO SON DE NOU ACCÉS A LA DOBLE TITULACIÓ GEI-ADE

 

Estudiants que NO són de nou accés a la Doble titulació en Enginyeria Informàtica i en Administració i Direcció d'Empreses

 

Dia 6 de setembre

 

No hi haurà un ordre establert per matricular-se.

 

 

 

 

ESTUDIANTS QUE NO SON DE NOU ACCÉS ALS GRAUS I MÀSTERS DE L'EPS

(Campus de Lleida i Campus d'Igualada)

 

Estudiants que NO  són de  nou accés  als  Graus

 

Del 6 al 10 de setembre

 

Cal consultar a partir del dia 2 de setembre el dia i hora assignats per a l'inici de l'automatrícula.

El dia i hora s'assignaran per ordre de la nota mitjana de l'expedient.

Estudiants que NO són de nou accés als Màsters

Del 6 al 8 de setembre

No hi haurà un ordre establert per matricular-se.

 

MATRÍCULA TFG-TFM

Primer termini automatrícula TFG-TFM per a totes les titulacions

De l’1 a l'11 d’octubre

 

No hi haurà un ordre establert per matricular-se.

Segon termini automatrícula TFG-TFM per a totes les titulacions Del 17 al 25 de febrer de 2022
ESTUDIANTS QUE:

- Accedeixen per trasllat directe

- Han de matricular assignatures convalidades o reconegudes

- No són de nou accés però no s'han matriculat el curs 2020-21 (han de demanar cita prèvia)

 

Dia 10 de setembre

No hi haurà un ordre establert per matricular-se.

 

MODIFICACIÓ / AMPLIACIÓ DE LA SOL·LICITUD DE MATRÍCULA:

Si un cop feta la matrícula us adoneu que hi ha algun error, o voleu fer una ampliació, podeu fer la modificació en els següents terminis:

GRAUS:          Dies 20 i 21 de setembre de 2021

                       Dies 4 i 5 d’octubre de 2021

MÀSTERS:      Dies 18 i 19 d’octubre de 2021

També es pot ampliar la matrícula durant els 3 dies següents a la recepció d'una resolució de convalidacions / reconeixements.

 

FORA D'AQUESTS TERMINIS, PER A CADA MODIFICACIÓ I/O AMPLIACIÓ DE MATRÍCULA ACCEPTADA PEL CENTRE, S'HAURÀ D'ABONAR EL RECÀRREC PER MODIFICACIÓ, TAL COM PREVEU PER A AQUEST CONCEPTE EL DECRET DE PREUS PÚBLICS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

   Darrera modificació: