Criteris ordenació hora inici automatrícula

Curs 2020-2021

 Descarregar Pdf

COM ES FA L’ORDENACIÓ DELS ESTUDIANTS QUE HAN DE FER L’AUTOMATRÍCULA D’ASSIGNATURES DELS GRAUS AMB LIMITACIÓ DE PLACES:

GTC0

Tronc comú de les Enginyeries Industrials

D505

Doble titulació GEI-ADE

G503

Grau en Enginyeria Mecànica

G506

Grau en Arquitectura Tècnica i Edificació

G503

Grau en Enginyeria de l'Energia i Sostenibilitat

G502

Grau en Enginyeria Informàtica

G504

Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica

 

 

A causa de la limitació de grups a les assignatures optatives d’aquestes titulacions, i per l’existència de grups de matí i de tarda o de diversos grups en altres assignatures, s’assignarà un dia i hora a partir del qual els estudiants que hagin de matricular assignatures amb limitació de places de les titulacions de grau de l’EPS podran accedir a l’aplicació informàtica d’automatrícula.

Aquesta automatrícula es farà el dia 27 de juliol.

El criteri d’assignació serà en funció de la nota mitjana ponderada (1), d’acord amb el que preveu la Normativa Acadèmica vigent. A partir de l’hora de matrícula assignada, els estudiants podran matricular-se de qualsevol assignatura o grup, mentre quedin places vacants i compleixin les normatives que els hi corresponen.

A partir de la llista dels estudiants de cada grau, matriculats el curs 2019-2020 i ordenats per la nota ponderada, s’ha fet el repartiment perquè tots els estudiants que han de matricular assignatures amb limitació de places puguin accedir a l’automatrícula entre les 8:00h i les 15:00 h del dia 27 de juliol.

Els estudiants d’aquestes titulacions que no s’hagin matriculat el curs 2019-2020, no tindran hora assignada el dia 27. Si es volen matricular per al curs 2020-2021, ho hauran de fer a partir del dia 28 de juliol, també per automatrícula.

Els estudiants s’hauran d’automatricular de totes les assignatures que han d’agafar per al curs 2020-2021, tant si les assignatures tenen limitació de places, com si no la tenen.

L’inici de l’automatrícula per a la resta d’estudiants dels graus, tinguin o no assignatures amb limitació de places,  i per als de les titulacions de màster, serà a partir de les 8:00 h del dia 28 de juliol, i ho podran fer fins al dia 31.

 


 (1) La mitjana de l’expedient acadèmic usada per a l’ordenació de la matrícula, serà la suma dels crèdits qualificats multiplicats cada un pel valor de la qualificació corresponent i dividit pel nombre total de crèdits qualificats. En aquesta fórmula es tindrà en compte l’última qualificació obtinguda per a cada assignatura (suspens, aprovat, notable, excel·lent i matrícula d’honor).

   Darrera modificació: