Criteris Qualificació Curricular GTIDIC

Bloc curricular d'inici GTIDIC

 Descarregar Pdf

Es calcularà la nota mitjana ponderada M, del bloc curricular d’inici, de la manera següent

:

on N és el número total d’assignatures del bloc,  és la nota numèrica de l’assignatura i i  és el número de crèdits de l’assignatura i:

 

Assignatura

Pes

Algorítmica i programació

6

Arquitectura de computadors

6

Disseny i creativitat en entorns interactius

6

Estructura de computadors

6

Interacció i usabilitat

6

Lógica computacional

6

Matemàtiques per a la computació

6

Organització empresarial

6

Plataformes de desenvolupament d'aplicacions

6

Programació orientada a objectes

6

TOTAL crèdits:

60

 


  • Posteriorment es calcularà la suma de crèdits no superats S, és a dir,

L’estudiant/a supera el bloc si es compleix alguna de les dues condicions següents:  

  • Si l’estudiant/a té totes les assignatures aprovades, és a dir, Ai≥ 5 , per a cadascuna de les assignatures i = 1,2,..., N. En aquesta situació, la nota global del bloc curricular serà SUPERAT.
  • Si l’estudiant/a té una nota mitjana ponderada M ≥ 5,25 i el nombre total de crèdits no superats és S ≤ 18 i totes les notes de les assignatures són superiors o iguals a 4. En aquesta situació, se li compensaran les assignatures amb una nota inferior a 5 i la nota global del bloc curricular serà COMPENSAT.

En cap cas, un estudiant podrà compensar en el global de la titulació més de 30 crèdits, sumant els compensats al Bloc Curricular d’Inici i al Bloc Curricular de Finalització.

 Aplicació pràctica en aquest grau dels criteris inclosos a la Normativa d’Avaluació Curricular, aprovada per Consell de Govern de 25 d’octubre de 2016 i modificació de 15 de juny de 2017.

   Darrera modificació:

Bloc curricular de finalització GTIDIC

 Descarregar Pdf

Es calcularà la nota mitjana ponderada M, del bloc curricular d’inici, de la manera següent:

 

on N és el número total d’assignatures del bloc,  és la nota numèrica de l’assignatura i i  és el número de crèdits de l’assignatura i:

 

Assignatura

Pes

Bases de dades

6

Estructures de dades

6

Matemàtica discreta

6

Sistemes operatius

6

Tècniques de computació

6

Aplicacions per a dispositius mòbils

6

Especificació i anàlisi de sistemes interactius

6

Experiència d'usuari

6

Innovació a les TIC

6

Xarxes

6

Administració de sistemes i virtualització

6

Seguretat d'aplicacions i comunicacions

6

Disseny d'aplicacions interactives

6

Projecte web

6

TOTAL crèdits:

84

 

  • Posteriorment es calcularà la suma de crèdits no superats S, és a dir,

L’estudiant/a supera el bloc si es compleix alguna de les dues condicions següents:  

  • Si l’estudiant/a té totes les assignatures aprovades, és a dir, Ai≥ 5 , per a cadascuna de les assignatures i = 1,2,..., N. En aquesta situació, la nota global del bloc curricular serà SUPERAT.
  • Si l’estudiant/a té una nota mitjana ponderada M ≥ 5,25 i el nombre total de crèdits no superats és S ≤ 18 i totes les notes de les assignatures són superiors o iguals a 4. En aquesta situació, se li compensaran les assignatures amb una nota inferior a 5 i la nota global del bloc curricular serà COMPENSAT.

En cap cas, un estudiant podrà compensar en el global de la titulació més de 30 crèdits, sumant els compensats al Bloc Curricular d’Inici i al Bloc Curricular de Finalització.

 Aplicació pràctica en aquest grau dels criteris inclosos a la Normativa d’Avaluació Curricular, aprovada per Consell de Govern de 25 d’octubre de 2016 i modificada el 15 de juny de 2017.

   Darrera modificació: