Preguntes freqüents. Sóc un alumne de l'EPS

 Descarregar Pdf

 

 

En quins períodes es realitzen les Pràctiques Curriculars (PTE)?

Les PTE es realitzaran es una sola empresa durant el període establert. S'hauran de realitzar durant el quart curs de les titulacions de Grau, escollint un dels diferents grups oferts en el moment de la matrícula:

Grup 1, a realitzar les pràctiques durant el primer quadrimestre. Avaluació en el període d'exàmens del primer quadrimestre.

Grup 2, a realitzar les pràctiques durant el segon quadrimestre. Avaluació en el període d'exàmens del segon quadrimestre.

Grup 3, grup especial per als estudiants que realitzin les pràctiques a l'estiu.

Puc aportar una empresa nova?

, després de fer la matrícula t’has d’adreçar al Coordinador Escola-Empresa que t’indicarà el procés a seguir i et facilitarà la documentació, si s’escau (Document de proposta de Pràctiques). Aquest document no t’assigna l’empresa. L’assignació es fa en la reunió d’assignació de l’empresa amb el teu tutor acadèmic.

Coordinadora Escola-Empresa: 

Marga Moltó

Despatx: 1.19 (EPS)
Telf: 973 702 782
Correu-e: marga@aegern.udl.cat

 

Puc reservar la plaça a una empresa que no està al llistat?

No, la selecció d'empresa es fa per ordre de nota d'expedient, per tant si només hi ha ofertada una plaça a l'empresa hi optarà qui tingui millor nota en primera instància.

Puc canviar d'empresa?

No es possible el canvi d'empresa un cop assignada pel tutor acadèmic i confirmada pel coordinador (a excepció de causes molt justificades) i, en tot cas, es perd l'ordre de tria en la nova assignació i caldria fer-ho amb l'aprovació del tutor acadèmic i el coordinador de pràctiques.

Puc fer les pràctiques a l'estiu?

Sí, de manera excepcional i sempre que es compleixin els requisits demanats. De forma genèrica les pràctiques es realitzen durant el primer i el segon quadrimestre del curs acadèmic.

Els estudiants de mobilitat tenen l’opció de realitzar-les a l’estiu a fi d’afavorir la seva estada fóra de la UdL.

La resta d'estudiants que, per motius excepcionals hagin de realitzar-les a l'estiu, caldrà que ho sol·licitin. Cada cas s'estudiarà de manera individual. L'estudiant ha de contactar amb el tutor de pràctiques de la titulació, que serà qui valorarà el cas concret. Si el tutor ho creu convenient i es compleixen els següents requisits:

- tot 1r curs superat
- com a màxim 2 assignatures suspeses de 2n curs
- tot 3r curs matriculat

 

es podrà realitzar la matrícula a la Secretaria de l'EPS en el període establert.

 

L'avaluació de les PTE fetes a l'estiu es farà abans del 15 de setembre.

Puc sol·licitar el reconeixement de l'assignatura de PTE?

Si has treballat amb un contracte laboral en una empresa i tens experiència professional, pots fer la sol·licitud a la Secretaria de l'EPS en el període de reconeixement de crèdits.

Puc reconèixer una estada IAESTE (International Association for the Exchange of Students of Technical Experience) com a pràctiques?

 Si. Has de possar-te en contacte amb el sots-director de Relacions Internacionals. Ell valorarà si pots reconèixer-ho i, si és el cas, t'indicarà els passos a seguir.


Sots-Director de Relacions Internacionals:

Cristian Solé

Despatx:0.04 CREA

Telèfon: 973 702 705

Correu electrònic: csole@diei.udl.cat


Puc reconèixer un període d'estància en una empresa mitjantçant Pràctiques Extracurriculars com a PTE?

No es pot reconèixer.

En quines dates puc fer Pràctiques Extracurriculars?

Pots realitzar Pràctiques Extracurrículars dins el període de curs acadèmic, es a dir del mes de setembre d'un any fins el mes de setembre de l'any següent.

Puc fer pràctiques en un Grup de Recerca / Servei Cientificotècnic?

No. Les Pràctiques en Empresa de l'EPS estan pensades per adquirir unes competències en un context empresarial, fora del context universitari i, per tant, no es pot utilitzar un període de treball en un Grup de Recerca / Servei Cientificotècnic com assignatura de PTE.


Puc sol·licitar el reconeixement d'una beca de la Universitat com a pràctiques?

No. Les beques que un estudiant realitza en el marc de la universitat no poden ser reconegudes com l'assignatura de PTE.


Puc sol·licitar el reconeixement d'una "Beca Santander" com a assignatura de pràctiques?

No es pot reconèixer. Les "Beques Santander" realitzades per l'estudiantat de l'EPS són Pràctiques Extracurriculars.

 

   Darrera modificació: