Personal d'Administració i Serveis

 Descarregar Pdf

Gestora de qualitat i suport a la direcció

  • Olga Esteve Miret
  • Despatx: 0.09 (EPS)
  • Tel. 973 703 345

 

Gestora de Qualitat dels centres:

  • Escola Politècnica Superior
  • Escola Universitària de Turisme Ostelea

 

 

 

Secretaria Acadèmica

Despatx: 0.09 (EPS)

Tel. 973 702 701

eps.secretariacentre@udl.cat

Matins: de dilluns a divendres de 9:30h a 14:00 h

Tardes: dimarts de 15:30h a 17:30h

 

 

 

 

Programació docent

Secretaria de Direcció

Tècnic de Suport a la Direcció

Tècnics de Laboratori

 

 

 

 

Serveis Comuns

Administració de campus

Responsable Serveis Comuns de campus

 

Consergeria EPS

Tel. 973 702 700

de dilluns a divendres de 7:45h a 21:45 h

Matí

 Tarda

 

Secretaries dels departaments adscrits a l'EPS

 

   Darrera modificació: