Òrgans de Govern

 Descarregar Pdf

Els òrgans de govern i representació de l'Escola són els següents:la Junta de l'Escola, la Comissió Permanent, la Comissió d'Estudis, la Comissió del Programa Oficial de Postgrau (POP) en Enginyeria i Tecnologia de la Informació, Comissió electoral del centre i les comissions consultives

Junta d'Escola

Es l'òrgan col·legiat de representació i govern ordinari de l'Escola formada per 60 membres que representen a tota la comunitat educativa: estudiantat, personal docent i investigador i personal d'administració i serveis. Es reuneix en sessió ordinària almenys dues vegades per curs dins del període lectiu.

 

Alsinet Bernadó, Teresa Cornet Vives, Maria Miret Biosca, Josep Maria  
Ansótegui Gil, Carlos Domingo Labernia, Albert Moltó Aribau, Margarita  
Argelich Romà, Josep Espuñes Marsol, Montse Nogués Aymamí, Miquel  
Badia Pascual, Ferran García Rodríguez, Isaac Oliva Solé, Marta  
Bradineras Escó, Fco. Javier Giné de Sola, Francesc Pérez Luque, Gabriel  
Bret Zurita, Maria José Giné Mesa, Jaume Planes Cid, Jordi  
Cabeza Fabra, Luisa Fernanda Granollers Saltiveri, Toni Pujolàs Boix, Jordi  
Cabiscol Teixidó, Alba Grau Montaña, Maite Roig Mateu, Concepció  
Castell Casol, Albert Gregorio López, Eduard Sebé Freixas, Francesc  
Chemisana Villegas, Daniel Guirado Fernández, Fernando Solé Cutrona, Cristian  
Clarià sancho, Francesc Izquierdo Borràs, Adolf Solsona Tehas, Francesc  
Coma Arpón, Julià Lérida Monsó, Josep Lluís Valls Marsal, Magda  
Comellas Andrés, Martí López, Solé, Raquel Zsembinszki, Gabriel Seb.  
Conde Colum, Josep Martinez Rodríguez, Santiago    
Cores Prado, Fernando Maza sabido, Susana    

 

Comissió Permanent

La Comissió permanent és un òrgan de representació permanent de la Junta d'Escola i les decisions que prengui en el seu àmbit seran vinculats per a l'equip directiu. Està formada per 15 membres que representen a tota la comunitat educativa.

 

 • Director: Francesc Giné
 • Cap d'estudis Enginyeria Industrial i Arquitectura Tècnica: Maite Grau
 • Cap d'estudis Enginyeria Informàtica: Magda Valls Marsal
 • Secretària acadèmica: Margarita Moltó
 • Professorat a temps complet: Jaume Giné, Josep M. Miret, Tere Alsinet, Miquel Nogués i Martí Comellas
 • Professorat a temps parcial: Valentí Pardo
 • PAS: Maria Cornet
 • Estudiants:

Comissions d'Estudis

Hi ha tres comissions d'estudis corresponents a les tres branques de coneixement impartides des de l'Escola: informàtica, industrials i arquitectura tècnica que garanteixen la coherència i la interrelació de les mateires dels respectius plans d'estudis. La Comissió d'Estudis es reuneix en sessió ordinària com a mínim dues vegades a l'any. Els seus membres representen a tota la comunitat educativa.

 

Comissió d’estudis de la titulació de Grau en Arquitectura Tècnica

 • Cap d'estudis titulacions Arquitectura Tècnica: Maite Grau
 • Professorat Departament AEGERN: Natàlia Aldaz
 • Professorat Departament MACS: Daniel Chemisana
 • Professorat Departament DIEI: Gabriel Pérez Luque
 • Professorat Departament E AGROF: Eduard Gregorio
 • Professorat Departament Matemàtica: Maite Grau
 • Professorat Departament D. Públic: Antonio Ezquerra
 • Coordinador Grau en Arquitectura Tècnica: Jérôme Barrau
 • Estudiantat: Javiera Acuña ¡ Nuria González

 

Comissió d’estudis de les titulacions d'Informàtica

 • Cap d'estudis titulacions Grau en Enginyeria Informàtica i Màster en Informàtica: Magda Valls
 • Professorat Departament AEGERN: Margarita Moltó
 • Professorat Departament MACS: Joan Ignasi Rosell
 • Professorat Departament DIEI: Tere Alsinet
 • Professorat Departament Matemàtica: Francesc Sebé
 • Coordinador de titulacions d'Informàtica: Fernando Cores i Sílvia Miquel
 • Estudiantat: Tatiana Vilalta i Marc Sances ¡
 • Com. Estudis Màster Informàtica: Carlos Ansotegui, Francesc Solsona i Josep Lluis Lérida

 

Comissió d'estudis de les titulacions d'Industrials

 • Cap d'estudis titulacions Grau Enginyeria Mecànica i Grau Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica i Màster Industrial: Maite Grau
 • Professorat Departament AEGERN: Margarita Moltó
 • Professorat Departament MACS: Ferran Badia
 • Professorat Departament DIEI: Alba Cabiscol
 • Professorat Departament E AGROF: Javier Bradineras
 • Professorat Departament Matemàtica: Jaume Giné
 • Professorat Departament Química: Jordi Casanovas
 • Coordinador de titulacions d'Industrials: Daniel Chemisana, Josep Argelich i Eduard Gregorio
 • Estudiantat: Francesc Majos, Pau Hidalgo, John Sameh Amin Farg, Albert farré, Albert Gómez i Albert Romero
 • Com. Estudis Màster Industrial: Luisa F. Cabeza, Cristian Solé i Albert Castell

Comissió del Programa Oficial de Postgrau en Enginyeria i Tecnologia de la Informació

 • Representant de la direcció: Francesc Giné, director i Magda Valls, cap d'estudis
 • Coordinador del Màster en Enginyeria Industrial: Albert Castell
 • Coordinador del Màster en Enginyeria Informàtica: Josep Lluis Lérida
 • Coordinador del programa de doctorat: Francesc X. Solsona
 • Director del DIEI: Concepció Roig
 • Director del departament de Matemàtica: Jaume Giné
 • Estudiants comissió POP: Marc González i Montse Vilarrubí
 • Representant de PAS: Maria Cornet

Comissió Electoral

 • Director: Francesc Giné
 • Secretaria acadèmica: Margarita Moltó
 • Representant del departament de Matemàtica: Isaac Garcia
 • Representant del departament DIEI: Alba Cabiscol
 • Representant del PAS: Maria Cornet
 • Representants dels estudiants: Tatiana Vilalta

Comissions Consultives

Són comissions dedicades a algun aspecte específic. Les diverses comissions consultives estudien, per iniciativa pròpia, per encàrrec de la Junta d'Escola o de la Comissió Permanent, els temes propis del seu àmbit.

COMISSIONS DELEGADES DEL CONSELL DE GOVERN

Comissió de Recerca

 • Francesc Solsona

Comissió Econòmica

 • Francesc Giné

Comissió d'Ordenació Acadèmica

 • Francesc Giné, director de l'Escola Politècnica Superior
 • Sara El hrrak Bennouna, representant del Consell de l'Estudiantat de l'EPS

Comissió del PAS

 • Ricard Vicente

 

COMISSIONS NO DELEGADES DEL CONSELL DE GOVERN

Comissió de Personal Acadèmic

 • Carles Capdevila
 • Rosa Maria Gil
 • Jérôme Barrau
 • Carlos Ansótegui
 • Daniel Chemisana

Comissió d’Avaluació i Millora de la Docència

 • Ferran Badia
 • Francesc Giné
 • Joan Ignasi Rosell

Comissió de Cooperació Internacional

 • Lídia Rincon

Comissió de Relacions Internacionals i Mobilitat

 • Cristian Solé

Comissió de Cultura

 • Margarita Moltó

Comissió de Política Lingüística

 • Maria Teresa Grau Montaña
 • Carles Capdevila

Comissió de seguiment del Pla de Dedicació Acadèmica del Professorat

 • Carles Capdevila
 • Ferran Badia
 • Maite Grau
 • Rosa Maria Gil

Comissió de Medi Ambient

 • Jordi Martinez
 • Ricard Vicente

Comissió de Publicacions

 • Eduard Gregori

Comissió d'Informació, Orientació i Promoció Universitària (CIOPU)

 • Fernando Guirado
 • Gabriel Pérez

Comissió de Formació Contínua

 • Ferran Badia
 • Gabriel Pérez

 

ALTRES COMISSIONS ESTATUTÀRIES O LEGALS

Comissió de Convalidacions

 • Maite Grau
 • Magda Valls

Comissió d’Avaluació de la Universitat

 • Ferran Badia
 • Carles Capdevila
 • Francesc Giné
 • Carlos Ansótegui
 • Ignacio López

Comissió de Seguiment del Codi Ètic de la UdL

 • Francesc Giné

Comissió acadèmica del programa de doctorat

 • Josep Maria Miret
   Darrera modificació: