Òrgans de Govern

 Descarregar Pdf

Els òrgans de govern i representació de l'Escola són els següents:la Junta de l'Escola, la Comissió Permanent, la Comissió d'Estudis, la Comissió del Programa Oficial de Postgrau (POP) en Enginyeria i Tecnologia de la Informació, Comissió electoral del centre i les comissions consultives

Junta Escola

Es l'òrgan col·legiat de representació i govern ordinari de l'Escola formada per 60 membres que representen a tota la comunitat educativa: estudiantat, personal docent i investigador i personal d'administració i serveis. Es reuneix en sessió ordinària almenys dues vegades per curs dins del període lectiu.

 

Albets Mitjaneta, Marta Claria Sancho, Franccisco Gómez Farré, Algert  Pérez Luque, Gabriel
Ansótegui Gil, Carlos Combalia Cendra, Felip Granollers Saltiveri, Antoni  Planes Cid, Jordi
Argelich Romà, Josep Conde Colom, Josep Gregorio López, Eduard  Puig Vidal, Rita
Bacardit Dalmases, Anna Cores Prado, Manuel Fernando Guirado Fernandez, Fernando  Rius Carrasco, Antoni
Badia Pascual, Fernando Cornet Vives, Maria Herrero Ribes, José Angel  Rius Torrento, Josep Maria
Baquero Armans, Grau Cos Segura, Guillem Homa Gónzalez, Diego  Rogi Mateu, Concepción
Barrau, Jérôme Cuadros Domench, Rosa Maria Juárez Solans, Marc  Ros Gorné, Isabel Maria
Bartolí Soler, Maria Esther El Harrack Bennouna, Sara Larroca Pons, Patricia Rosa  Saiz Vela, Alberto
Bonet Martin, Joan El Kihal, Jassine Lerida Monsó, Josep Lluis  SAltó Aguado, Carlos
Borras Riba, Eulalia Esteban Dalmau, Bernat López Sole, Raquel  Sebe Feixas, Francisco
Bradineras Esco, Frco. Javier Farré Pérez, Albert Mateu Piñol, Carlos  Sole Cutrona, Cristian
Bret Zurita, Maria José Font Valles, Joaquim Miret Biosca, Josep Maria  Solsona Tehas, Francesc X.
Cabiscol Teixido, Ma. Alba Garcia Gonzalez, Roberto Moltó Aribau, Margarita  Valls Marsal, M. Magdalena
Canales Viladrich, Enrique Garcia Rodriguez, Isaac A. Morera Prat, Josep Maria  Vicentre Martinez, Ricard
Cantero Gomez, Maria Rosa Garriga Castillo, Juan Antonio Nogués Aymamí, Miquel  Vilaplana Mayoral, Jordi
Carrobé Montalvo, Ariadna Gil Iranzo, Rosa Maria Oliva Sole, Marta  
Castell Casol, Albert Oriol Giné de Sola, Francisco José Palleja Cabre, Tomás  
Chemisana Villegas, Daniel Giné Mesa, Jaume Peréz Lema, CArlos  

 

Comissió Permanent

La Comissió permanent és un òrgan de representació permanent de la Junta d'Escola i les decisions que prengui en el seu àmbit seran vinculats per a l'equip directiu. Està formada per 15 membres que representen a tota la comunitat educativa.

 

 • Director: Francesc Giné
 • Cap d'estudis Enginyeria Industrial i Arquitectura Tècnica: Maite Grau
 • Cap d'estudis Enginyeria Informàtica: Magda Valls Marsal
 • Secretària acadèmica: Margarita Moltó
 • Professorat a temps complet: Jaume Giné, Josep M. Miret, Tere Alsinet, Miquel Nogués i Martí Comellas
 • Professorat a temps parcial: Valentí Pardo
 • PAS: Maria Cornet
 • Estudiants:

Comissions Estudis

Hi ha tres comissions d'estudis corresponents a les tres branques de coneixement impartides des de l'Escola: informàtica, industrials i arquitectura tècnica que garanteixen la coherència i la interrelació de les mateires dels respectius plans d'estudis. La Comissió d'Estudis es reuneix en sessió ordinària com a mínim dues vegades a l'any. Els seus membres representen a tota la comunitat educativa.

 

Comissió d’estudis de la titulació de Grau en Arquitectura Tècnica

 • Cap d'estudis titulacions Arquitectura Tècnica: Jérôme Barrau
 • Professorat Departament AEGERN: Natàlia Aldaz
 • Professorat Departament MACS: Daniel Chemisana
 • Professorat Departament DIEI: Gabriel Pérez Luque
 • Professorat Departament E AGROF: Eduard Gregorio
 • Professorat Departament Matemàtica: Maite Grau
 • Professorat Departament D. Públic: Antonio Ezquerra
 • Coordinador Grau en Arquitectura Tècnica: Lídia Rincón
 • Estudiantat: Emma Abulí Parera

 

Comissió d’estudis de les titulacions d'Informàtica

 • Cap d'estudis titulacions Grau en Enginyeria Informàtica i Màster en Informàtica: Josep Lluís Lerida
 • Cap d'estudis campus Igualada: Grau Baquero
 • Professorat Departament AEGERN: Margarita Moltó
 • Professorat Departament MACS: Joan Ignasi Rosell
 • Professorat Departament DIEI: Tere Alsinet
 • Professorat Departament Matemàtica: Francesc Sebé
 • Coordinador de titulacions d'Informàtica: Fernando Cores,  Sílvia Miquel i Josep Maria Miret
 • Estudiantat: Jassine El Kihal, Sergi Sales, Paula Gallucci, David Sarrat, Josep Maria Salvia, Sergi Simon, Víctor Fernàndez i Joan Palau
 • Com. Estudis Màster Informàtica: Carlos Ansotegui, Francesc Solsona i Juan Enrique Garrido

 

Comissió d'estudis de les titulacions d'Industrials

 • Cap d'estudis titulacions Grau Enginyeria Mecànica i Grau Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica i Màster Industrial: Jérôme Barrau
 • Cap d'estudis campus Igualada: Grau Baquero
 • Professorat Departament AEGERN: Margarita Moltó
 • Professorat Departament MACS: Ferran Badia
 • Professorat Departament DIEI: Alba Cabiscol
 • Professorat Departament E AGROF: Javier Bradineras
 • Professorat Departament Matemàtica: Jaume Giné
 • Professorat Departament Química: Jordi Casanovas
 • Coordinador de titulacions d'Industrials: Daniel Chemisana, Josep Argelich, Eduard Gregorio, Esther Bartolí i José Millan
 • Estudiantat: Albert Gómez, Sara El Harrak, Ariadna Carrobé, Carlos Saltó, Patricia Larroca, Carlos Pérez, Eric Calavia, Albert Farré i Guillem Cos
 • Com. Estudis Màster Industrial: Luisa F. Cabeza, Cristian Solé i Albert Castell, Felip Combalia

Comissió Postgrau Enginyeria i Tecnologia Informació

 • Representant de la direcció: Magda Valls Marsal, directora i Josep Lluís Lérida Monsó, cap d'estudis
 • Coordinador del Màster en Enginyeria Industrial: Albert Castell Casol
 • Coordinador del Màster en Enginyeria Informàtica: Juan Enrique Garrido Navarro
 • Coordinador del Màster del Cuir: Felip Combalia Cendra
 • Coordinador del programa de doctorat: Francesc X. Solsona Tehas
 • Director del DIEI: Concepció Roig Mateu
 • Director del departament de Matemàtica: Isaac García Rodríguez
 • Estudiants comissió POP: Marc Solé Farré i Montse Vilarrubí Porta
 • Representant de PAS: Maria Cornet Vives

Comissió Electoral

 • Directora: Magda Valls
 • Secretaria acadèmica: Margarita Moltó
 • Representant del departament de Matemàtica: Isaac Garcia
 • Representant del departament DIEI: Alba Cabiscol
 • Representant del PAS: Maria Cornet
 • Representants dels estudiants: Tatiana Vilalta

Comissions Consultives

Són comissions dedicades a algun aspecte específic. Les diverses comissions consultives estudien, per iniciativa pròpia, per encàrrec de la Junta d'Escola o de la Comissió Permanent, els temes propis del seu àmbit.

COMISSIONS DELEGADES DEL CONSELL DE GOVERN

Comissió de Recerca: Francesc Solsona

Comissió Econòmica: Francesc Giné

Comissió d'Ordenació Acadèmica:

 • Francesc Giné, director de l'Escola Politècnica Superior
 • Sara El hrrak Bennouna, representant del Consell de l'Estudiantat de l'EPS

Comissió del PAS: Ricard Vicente

 

COMISSIONS NO DELEGADES DEL CONSELL DE GOVERN

Comissió de Personal Acadèmic

 • Carles Capdevila
 • Rosa Maria Gil
 • Jérôme Barrau
 • Carlos Ansótegui
 • Daniel Chemisana

Comissió d’Avaluació i Millora de la Docència

 • Ferran Badia
 • Francesc Giné
 • Joan Ignasi Rosell

Comissió de Cooperació Internacional: Lídia Rincon

Comissió de Relacions Internacionals i Mobilitat: Cristian Solé

Comissió de Cultura: Margarita Moltó

Comissió de Política Lingüística

 • Maria Teresa Grau Montaña
 • Carles Capdevila

Comissió de seguiment del Pla de Dedicació Acadèmica del Professorat

 • Carles Capdevila
 • Ferran Badia
 • Maite Grau
 • Rosa Maria Gil

Comissió de Medi Ambient

 • Jordi Martinez
 • Ricard Vicente

Comissió de Publicacions: Eduard Gregori

Comissió d'Informació, Orientació i Promoció Universitària (CIOPU)

 • Fernando Guirado
 • Gabriel Pérez

Comissió de Formació Contínua

 • Ferran Badia
 • Gabriel Pérez

 

ALTRES COMISSIONS ESTATUTÀRIES O LEGALS

Comissió de Convalidacions

 • Maite Grau
 • Magda Valls

Comissió d’Avaluació de la Universitat

 • Ferran Badia
 • Carles Capdevila
 • Francesc Giné
 • Carlos Ansótegui
 • Ignacio López

Comissió de Seguiment del Codi Ètic de la UdL: Francesc Giné

Comissió acadèmica del programa de doctorat: Josep Maria Miret

   Darrera modificació: