Accessibilitat

 Descarregar Pdf

La pàgina web de l'Escola Politècnica Superior està construïda per tal de facilitar l'accés universal i s'adapta a les recomanacions del Consorci World Wide Web – W3C, eliminant així les barreres que impedeixen el dret de qualsevol persona d'accedir a la informació i la comunicació.

La web de de l'Escola Politècnica Superior empra el gestor de continguts OpenCms (http://www.opencms.org). Les plantilles creades són accessibles de nivell AA, tot i que, degut a que l'editor emprat pel gestor, el FCKEditor (http://www.fckeditor.net), no genera codi totalment accessible, no podem assegurar que el contingut de les pàgines creades pels editors de la Universitat siguin accessibles a aquest nivell.

Pautes d'accessibilitat seguides en aquesta web

 • S'utilitza codi HTML 5 estàndard i CSS3.
 • Es posiciona el contingut mitjançant CSS.
 • La mida de les lletres es pot modificar amb les eines del navegador.
 • S'han afegit descripcions alternatives de les imatges.
 • Les seccions són accessibles amb tabulacions.

Tecles d'accés ràpid (Accesskey)

Una de les tecles d'accessibilitat actives són les tecles d'accés ràpid o Accesskey:

 • Tecla 1 - Pàgina d'inici
 • Tecla 2 - Saltar al contingut
 • Tecla 3 - Pàgina del mapa web
 • Tecla 4 - Pàgina del cercador
 • Tecla 8 - Pàgina Avís lega
 • Tecla 9 - Pàgina contactar
 • Tecla 0 - Pàgina sobre accessibilitat

 

El funcionament de les tecles d'accés ràpid és diferent segons el navegador que s'estigui utilitzant. Per als més populars les combinacions de tecles són les següents:

  Windows Linux Mac
Firefox Alt + Shift + tecla En Firefox 14 o posteriores, Control + Alt + tecla
En Firefox 13 o anteriores, Control + tecla
Internet Explorer Alt + tecla N/A
Google Chrome Alt + tecla Control + Alt + tecla
Safari Alt + tecla N/A Control + Alt + tecla
Opera Shift + Esc abre una lista de contenidos , los cuales son accesibles a través de accesskey , después se puede elegir un item presionando  tecla
   Darrera modificació: