Alumnes

 Descarregar Pdf

Activitats de Benvinguda

 

Cursos Zero

Jornada d'Acollida als estudiants de 1r curs

Pla Integral de Tutoria Universitària Nèstor

 

Cursos Zero

L’objectiu principal dels cursos Zero és el de revisar i refrescar conceptes de matemàtiques, física o química ja presentats en el Batxillerat, per tal d’igualar els nivells de coneixement en aquest àmbit i, per tant, garantir un seguiment adequat de les assignatures d'aquestes matèries de primer curs de les titulacions de grau de l’Escola Politècnica Superior:

LLEIDA

CAMPUS IGUALADA

Curs Zero de Matemàtiques per a l'Enginyeria

Curs Zero de Matemàtiques per a l'Enginyeria

Curs Zero de Física per a l'Enginyeria

Curs Zero de Química per a l'Enginyeria 

Curs Zero del Grau en Disseny Digital i Tecnologies Creatives

 

 

Pujar ↑

 

Jornada d'Acollida als estudiants de 1r curs

Amb l'objectiu d'aconseguir una bona adaptació de l'estudiantat de nou ingrés a la UdL a cadascun dels centres es dissenyen un seguit d'accions informatives que es porten a terme durant la jornada d'acollida. La intenció és oferir l'acolliment necessari per tal que e4ls nous alumnes es puguin  integrar en els seus estudis amb la màxima eficàcia possible.

Així, l'objectiu general de la jornada d’acollida és presentar als estudiants la pròpia estructura de la Universitat, els centres, els plans d’estudis, les tutories universitàries, així com els principals recursos que es posen al seu abast: l’accés i ús de les eines per treballar al campus virtual, l’accés als fons bibliogràfics i la possibilitat de formar-se en idiomes i assolir l'acreditació lingüística a l'Institut de Llengües, entre altres.

El pròxim dilluns 12 de setembre de 2022 t'esperem a la Jornada d'Acollida  que hem preparat especialment per a tu!
 
El programa  d'Acollida del nou alumnat s’adreça als nous estudiants i estudiantes per tal de facilitar el suport necessari a l’inici de la seua entrada a la Universitat de Lleida. Les activitats que formen part d’aquest programa són:
 

JORNADA D'ACOLLIDA  EPS

LLEIDA  

JORNADA D'ACOLLIDA EPS

IGUALADA

 

Pujar ↑

 

Pla Integral de Tutoria Universitària Nèstor

El Pla Integral de Tutoria Universitària Nèstor depèn del Vicerectorat d’Estudiants i el seu objectiu és donar suport a l’estudiant en el seu procés de formació integral durant els anys d’estada a la UdL, facilitant-li orientació personal, acadèmica i professional, per a què pugui prendre decisions ben fonamentades al llarg de la seva carrera universitària i de cara al seu futur professional.

Els Coordinadors de Centre és professorat dels centres universitaris, encarregats de dinamitzar el procés de tutorització i orientació entre el professorat de la comunitat universitària de la UdL, per tal d'afavorir l'excel·lència acadèmica, la formació integral i l'atenció acurada de l'estudiantat en el seu procés de maduració i aprenentatge.

A l'Escola Politècnica Superior el coordinador del Programa és:

Els programes que conformen el Pla Integral de Tutoria Universitària Nèstor són:

  • Programa Acollida: l'estudiant de nou ingrés als graus de la UdL te, durant la setmana anterior a l’inici de cada curs, un primer contacte amb la que serà la seva universitat. Aquesta acollida consisteix bàsicament en explicar l'organització dels estudis i els centres, donar a conèixer els principals serveis i eines que podran fer servir i ensenyar-los els espais pels que s’hauran de moure
  • Programa Tutories: són reunions (individuals o grupals) en les quals estudiants i tutors s’interrelacionen per tal de resoldre dubtes i rebre suport i orientació.
  • Programa Tallers: cada centre organitza tallers de formació de temàtica bàsicament transversal, segons les necessitats i la demanda dels estudiants. Aquests tallers són gratuïts pels estudiants i és un ajut per a la seva formació.
  • Programa Mentor: estudiants de cursos superiors ajuden a estudiants de nou accés i de cursos inferiors en la seva orientació integral.

Podeu fer les vostres propostes i consultes mitjançant aquest formulari per:

  • Explicar-nos les vostres experiències sobre orientació i tutoria universitària.
  • Suggerir-nos com millorar l'orientació acadèmica de l'estudiantat de la UdL.
  • Suggerir-nos com millorar l'acció orientadors i tutorial del professorat.
  • Preguntar-nos al voltant de qüestions d'orientació i tutoria universitària.

Podeu trobar més informació a Pla Integral de Tutoria Universitària Nèstor

Pujar ↑

Beques i ajuts

UdL_opt

En aquest enllaç podreu consultar l'oferta general de beques i ajuts disponibles per als estudiants universitaris 

Beques i Ajuts

Consell de l'estudiantat EPS

Informació general d'interès per als alumnes

   Darrera modificació: