Alumnes

 Descarregar Pdf

Activitats de Benvinguda

 

Cursos Zero

Jornada d'Acollida als estudiants de 1r curs

UdL Acompanya - Programa Nèstor

 

Cursos Zero

L’objectiu principal dels cursos Zero és el de revisar i refrescar conceptes de matemàtiques, física o química ja presentats en el Batxillerat, per tal d’igualar els nivells de coneixement en aquest àmbit i, per tant, garantir un seguiment adequat de les assignatures d'aquestes matèries de primer curs de les titulacions de grau de l’Escola Politècnica Superior:

LLEIDA

CAMPUS IGUALADA

Curs Zero de Matemàtiques per a l'Enginyeria

Curs Zero de Química per a l'Enginyeria [Suspès]

Curs Zero de Física per a l'Enginyeria

 

 

Pujar ↑

 

Jornada d'Acollida als estudiants de 1r curs

Amb l'objectiu d'aconseguir una bona adaptació de l'estudiantat de nou ingrés a la UdL, a cadascun dels centres es dissenyen un seguit d'accions informatives que es porten a terme durant la Jornada d'Acollida. La intenció és oferir l'acolliment necessari per tal que els nous alumnes es puguin integrar en els seus estudis amb la màxima eficàcia possible.

Així, l'objectiu general de la jornada d’acollida és presentar als estudiants la pròpia estructura de la Universitat, els centres, els plans d’estudis, les tutories universitàries, així com els principals recursos que es posen al seu abast: l’accés i ús de les eines per treballar al campus virtual, l’accés als fons bibliogràfics i la possibilitat de formar-se en idiomes a l'Institut de Llengües, entre altres.

El pròxim dimarts 12 de setembre de 2023 t'esperem a la Jornada d'Acollida  que hem preparat especialment per a tu!
 
El programa  d'Acollida del nou alumnat s’adreça als nous estudiants i estudiantes per tal de facilitar el suport necessari a l’inici de la seua entrada a la Universitat de Lleida. Les activitats que formen part d’aquest programa són:
 

CAMPUS LLEIDA

CAMPUS IGUALADA

Pujar ↑

 

UdL Acompanya - Programa Nèstor

UdL Acompanya - Programa Nèstor depèn del Vicerectorat d’Estudiants i Ocupabilitat i el seu objectiu és donar suport a l’estudiant en el seu procés de formació integral durant els anys d’estada a la UdL, facilitant-li orientació personal, acadèmica i professional, per a què pugui prendre decisions ben fonamentades al llarg de la seva carrera universitària i de cara al seu futur professional.

Els Coordinadors de Centre és professorat dels centres universitaris, encarregats de dinamitzar el procés de tutorització i orientació entre el professorat de la comunitat universitària de la UdL, per tal d'afavorir l'excel·lència acadèmica, la formació integral i l'atenció acurada de l'estudiantat en el seu procés de maduració i aprenentatge.

A l'Escola Politècnica Superior el coordinador del Programa és:

Els programes que conformen el UdL Acompanya - Programa Nèstor són:

Podeu fer les vostres propostes i consultes mitjançant aquest enllaç de contacte:

 • Explicar-nos les vostres experiències sobre orientació i tutoria universitària.
 • Suggerir-nos com millorar l'orientació acadèmica de l'estudiantat de la UdL.
 • Suggerir-nos com millorar l'acció orientadors i tutorial del professorat.
 • Preguntar-nos al voltant de qüestions d'orientació i tutoria universitària.

Podeu trobar més informació a UdL Acompanya - Programa Nèstor

Pujar ↑

Beques i ajuts

UdL_opt

En aquest enllaç podreu consultar l'oferta general de beques i ajuts disponibles per als estudiants universitaris 

Beques i Ajuts

Concursos

Concurs Stickers EPS

Bases 2023

 1. L’Escola Politècnica Superior de la Universitat de Lleida convoca el primer concurs de stickers EPS (adhesius).
 2. El concurs s’adreça a tots els alumnes de l’Escola Politècnica Superior. Els alumnes interessats han de formalitzar la seva inscripció, del 31 de gener al 10 de febrer de 2023, en el següent formulari [https://forms.gle/9mSwzY8ixS58qbFZ9]

Un cop formalitzada la inscripció i acceptades les bases, els alumnes participants seran donats d’alta a un espai del Campus Virtual de la Universitat de Lleida on trobaran la plantilla de treball per al concurs i hauran de presentar els seus treballs. Aquesta plantilla Adobe Illustrator incorporarà dos stickers predefinits i no editables (UdL i EPS).

 1. Condicions que han de complir les obres:
 • Les obres presentades han de ser originals i inèdites.
 • L’obra constarà de 6 stickers que hauran de fer referència a:
  • 1 per a cada una de les branques de les titulacions de l’escola: enginyeria informàtica, enginyeria industrial, arquitectura tècnica i disseny digital.
  • 1 que ha d’utilitzar l’acrònim EPSer (membre de l’Escola Politècnica Superior)
  • 1 que ha de suggerir un hashtag (#) relacional amb el lema de l’Escola Politècnica Superior: Inspiring the future
 • S’hauran de presentar els originals en Adobe Illustrator i pdf d’acord a la plantilla en DIN A5 que es troba als recursos de l’espai del concurs del Campus Virtual.
 • Els originals han de ser aptes per a la reproducció en 4 colors i les seves variants

 

 • Es demana que existeixi una coherència d’estil entre els 6 stickers que formen el conjunt de l’obra
 • Els stickers s’han de muntar en el full de plantilla de manera que, com a mínim, es deixi una distància de 5 mil·límetres entre ells.
 • Els stickers han de disposar d’un marc o perfil d’1 mil·límetre de color blanc per tal de facilitar-ne l’encunyat.
 1. S'estableix un premi consistent en 1 Apple iPad 10,9" (2022) Wi-Fi (10ª Gen)
 2. Les obres podran presentar-se des de l’11 de febrer fins a les 14.00 hores del dia 17 de març de 2023
 1. La comissió encarregada de seleccionar l'obra guanyadora estarà integrada per dos representants de la direcció de l’Escola Politècnica Superior, dos docents del Grau en Disseny Digital i Tecnologies Creatives i un membre del Consell de l’Estudiantat de l’EPS sense cap conflicte d’interès respecte a aquesta resolució.

La resolució del concurs es farà pública a partir del 23 de març de 2023 en els canals de comunicació habituals del centre.

El premi podrà ser declarat desert.

L’Escola Politècnica Superior pot, de manera consensuada amb l’autor, proposar variacions futures de l’obra guanyadora.

L'incompliment de qualsevol dels requisits tècnics del punt 3 d’aquesta convocatòria comportarà l'exclusió automàtica de l'obra presentada.

 1. Totes les obres presentades quedaran en propietat de l’Escola Politècnica Superior de la Universitat de Lleida i podran ser utilitzades en la forma quer el centre cregui convenient.
 1. L’Escola Politècnica Superior utilitzarà l’obra guanyadora de la millor forma que cregui convenient per a la difusió i promoció del centre.
 1. Prendre part en el concurs pressuposa acceptar aquestes bases. Qualsevol dubte sobre la interpretació d'aquestes bases serà resolt per la comissió.

 

Lleida, gener de 2023

Consell de l'estudiantat EPS

Informació general d'interès per als alumnes

   Darrera modificació: