Internacional

 Descarregar Pdf

El Pla d’Internacionalització de l'Escola Politècnica Superior (EPS) de la Universitat de Lleida (UdL) estableix els objectius i les accions a dur a terme per tal d’assolir la internacionalització dels estudis impartits al centre.

La posta en marxa i implementació del present pla és responsabilitat de l’equip de Direcció de l’EPS mitjançant el sots-director de Relacions Internacionals.

El pla d’internacionalització de l’Escola Politècnica Superior de la Universitat de Lleida té dos objectius principals.

  • Augmentar el nombre d’estudiants sortints (outgoing students), és a dir, els estudiants de l’EPS que puguin realitzar part dels seus estudis en una altra universitat, ja sigui d’Europa o de la resta del món
  • Incrementar el nombre d’estudiants entrants (incoming students), estudiants estrangers que venen a realitzar part dels seus estudis a l’EPS

Per tal d’aconseguir aquests objectius, el Pla d’Internacionalització ha de comptar no tan sols amb el lideratge de la Direcció de l’Escola, sinó que ha se suposar la complicitat de tots i cadascun dels membres de l’escola, del PDI, del PAS i dels estudiants.

I came to Lleida because not coming seemed crazy

Relacions Internacionals de la UdL

Reunió informativa Mobilitat Acadèmica EPS. Curs 2023-24

 

   Darrera modificació: