Estructura

 Descarregar Pdf

L'Escola Politècnica Superior està integrada per les següents persones :

  • El professor ordinari, contractat i èmerit i el personal acadèmic en formació assignat pels departaments per assumir les tasques de docència corresponents als plans d'estudis de l'Escola.
  • L'estudiantat matriculat en els ensenyaments que ofereix l'Escola.
  • El personal tècnic, de gestió i d'administració i serveis adscrit a l'Escola.
Alumnes caminant prop de l'entrada
   Darrera modificació: