Documentació

 Descarregar Pdf

El Pla d’Internacionalització estableix els objectius i les accions a dur a terme per tal d’assolir la internacionalització dels estudis impartits a l’Escola Politècnica Superior de la Universitat de Lleida.

 

Relacions Internacionals és la unitat de la UdL que gestiona els programes de mobilitat acadèmica, com la mobilitat Erasmus+ i el programa Mobilitat UdL, entre altres. Des de Relacions Internacionals es fomenta la mobilitat de la comunitat universitària de la UdL envers altres universitats i es promou l’acolliment i integració a la UdL d’estudiants i personal docent i d’administració procedent d’altres institucions d’arreu del món.

   Darrera modificació: