Instal·lacions

 Descarregar Pdf

Campus i Edificis

L'Escola Politècnica Superior (EPS) de la Universitat de Lleida (UdL) s'organitza en dos seus:

  • Campus de Cappont a Lleida
  • Campus Igualada-UdL a Igualada

Campus Lleida

campus Cappont

A Lleida, l'EPS se situa al campus de cappont i disposa de dos edificis propis:

  • Edifici EPS - Jaume II, 69
  • Edifici CREA - Pere Cabrera s/n

Així mateix també disposa d'espais en edicicis comuns del campus que comparteix amb altres dos centres, la Facultat de Dret, Economia i Turisme i la Facultat d'Educació, Psicologia i Treball Social:

  • Centre de Cultures i Cooperació Transfrontera (CCCT) - Jaume II, 67
  • Edifici Polivalent - Aulari 1 - Jaume II, 71
  • Aulari 2 - Pere Cabrera s/n

Campus Igualada

FotoCampusUniversitariIgualada-UdL-1024x639

El Campus Universitari Igualada-UdL desenvolupa la seva activitat acadèmica en tres indrets de la ciutat d’Igualada: El Pla de la Massa, la Teneria i el 4D Health, centre de referència en l’àmbit de simulació clínica.

L'Escola Politècnica Superior tan sols disposa d'espais a l'edifici del Pla de la Massa. El Pla de la Massa és la seu principal del Campus Universitari Igualada-UdL, on es troben tots els serveis administratius del Campus i està ubicada a la zona residencial de la ciutat d’Igualada.

L'EPS hi imparteixen els graus d’Enginyeria en Organització Industrial i Logística, Enginyeria Química, Tècniques en Interacció Digital i Computació i el màster d’Enginyeria de Cuir, únic a Europa.

Horaris d'obertura de l'Escola

Boceto de edificio de la EPS

Campus Lleida

Pel que fa al campus de Lleida, l'Edifici de l'Escola Politècnica Superior i l'Edifici Polivalent, resten oberts de dilluns a divendres de les 7.30 a les 21.30 hores i els dissabtes de les 8.00 a les 14.30 hores. per la seva banda, l'edifici CREA i el CCCT resten oberts de dilluns a divendres de les 7.30 a les 21.00 hores.

Durant aquests horaris es podrà accedir als edificis directament, mentre que fora d'aquests horaris es necessari un permís d'accés signat pel director de l'Escola i l'administració de campus.

Campus Igualada

Pel que fa al'edifici del Campus Igualada resta obert de dilluns a divendres de les 8.00 a les 22.00 hores.

Durant aquests horaris es podrà accedir a l'edifici directament, mentre que fora d'aquests horaris es necessari un permís d'accés signat per la sots-directora EPS a la direcció de l'Escola i l'administració de campus.

Aparcament

Campus-Cappont-CAT

Campus Lleida

L'accés a l'aparcament subterrani del campus de cappont es restringeix al PDI i PAS dels centres propis del campus i està gestionat per l'Administrador de Campus i el Responsable de Serveis Comuns del Campus: 

  • Jordi Rodriguez Velimelis (Administrador del Campus de Cappont)

Primera planta de l'Edifici Annex al CCCT (Jaume II, 67 bis)
Telèfon: 973 703 365 - jordimarcel.rodriguez@udl.cat
 

  • Vicenç Pérez Barea (Responsable de serveis Comuns del Campus de Cappont)

Planta baixa Edifici Polivalent (Jaume II, 71)
Telèfon: 973 703 385 - vicente.perez@udl.cat

Com situar-nos als edificis?

83y6s

Cada aula, despatx, laboratori, sala , ... es numera amb tres dígits (0.00). El primer dígit indica la planta i els dos restants indiquen l'espai. Així doncs, per exemple, si busquem l'aula 2.01 de l'Escola Politècnica Superior, sabrem que es l'aula 01 de la segona planta de l'edifici de l'EPS.

   Darrera modificació: