Consell de l'Estudiantat

 Descarregar Pdf

Contacte

CE-Udl-EPS

Adreça: Carrer Jaume II, núm. 71 - Campus de Cappont - 25001 LLEIDA

Despatx: 3.05 Edifici Polivalent

Pàgina web: www.consell-eps.udl.cat

 

CONTACTE:

Telèfon: 973 702 710

Adreça electrònica: ce.eps@udl.cat

Instagram

Twitter

Facebook

WhatsApp: +34 669 74 04 24

Qui som?

 

Objectius

El Consell de l'Estudiantat de l'Escola Politècnica Superior (CEEPS) és l'òrgan de consulta, deliberació, comunicació i representació dels estudiants oficials de l'Escola Politècnica Superior (EPS) de la Universitat de Lleida (UdL), a les quals competeixen els assumptes relacionats tant amb la vida acadèmica com l'extensió universitària que implica als estudiants.

EL CEEPS actua amb plena autonomia en l'àmbit de les seves competències i funcions, i actua amb ple compliment dels principis de col·laboració entre els diversos consells d'estudiants de centre i del Consell de l'Estudiantat de la Universitat de Lleida, amb els quals pot establir plans i programes d'actuació conjunts.

El CEEPS té per objectius:

 • Vetllar per tal que es compleixin els drets i deures dels estudiants.
 • Potenciar la seva participació en tots els àmbits de la vida universitària.
 • Promoure que els estudiants rebin una informació acadèmica i humana de qualitat.
 • Participar en diverses associacions l'objectiu de les quals sigui la defensa dels interessos dels estudiants.

Representació

Grupo CEEPS

El Consell de l'Estudiantat de l'EPS representa a l'estudiantat de l'Escola en els següents òrgans de govern i organs consultius:

 • Consell de l'Escola Politècnica Superior
 • Consell de la Universitat de Lleida
 • Junta d'Escola
 • Comissió d'Estudis
 • Comissió d'Avaluació Curricular
 • Comissió Electoral
 • Departament de Matemàtica
 • Departament d'Informàtica i Enginyeria Industrial

Serveis

EntregaEPS

El Consell de l'Estudiantat de l'EPS ofereix diversos serveis per als alumnes de l'Escola:

 • Enunciants d'exàmens
 • Altres recursos docents
 • Assessorament normatiu
 • Intermediació entre professorat i estudiants
 • Organització d'activitats
 • Organització d'activitats lúdiques i acadèmiques
 • Col·laboració amb associacions de l'escola
   Darrera modificació: