Empreses

 Descarregar Pdf

Relació Universitat-Empresa

La relació amb el teixit empresarial i industrial de les comarques de Lleida és quelcom fonamental per l'Escola Politècnica Superior (EPS) de la Universitat de Lleida (UdL) tant per la qualitat dels seus estudis com per a la formació dels seus estudiants. Prova d’això és el fet que la UdL va ser la primera universitat de l’Estat Espanyol a oferir les Pràctiques Tutelades en Empresa com a assignatura obligatòria dels seus plans d’estudi i actualment continua essent així en totes les titulacions.

L’estudiant pot gaudir d’aquesta vinculació directa amb les empreses mitjançant Pràctiques en Empresa. Aquestes poden ser:

  • Pràctiques Tutelades en Empresa (pràctiques curriculars)

Relació d'Empreses Col·laboradores amb ofertes de pràctiques curriculars amb l'Escola Politècnica Superior

  • Pràctiques Extracurriculars

Oferta de Pràctiques Extracurriculars

 

  UdL viu l'experiència: Fira UdLTreball 2019. la Formació Dual

Formació Dual

La Formació Dual es basa en el principi de complementarietat dels aprenentatges en un entorn acadèmic i en un entorn professional. L’estudiant és converteix en l’aprenent que estudia. És una modalitat de formació que es realitza en alternança entre la universitat i l'empresa. Actualment la Formació Dual es pot cursar en el:

FAQS Empreses COVID-19

Preguntes frequents de les empreses sobre la situació actual (COVID-19) amb les pràctiques curriculars i extracurriculars dels estudiants de l’EPS

 

1. Els estudiants poden continuar venint presencialment a l’empresa a fer les pràctiques curriculars o extracurriculars?

NO, els estudiants de la UdL no poden assistir presencialment a l’empresa.
 

2. En cas que l'empresa ofereixi la possibilitat de fer teletreball, l’estudiant pot continuar fent les pràctiques?

SI, si l’estudiant pot fer les pràctiques en la modalitat de teletreball pot continuar sense cap inconvenient. 
 

3. S’han cancelat/anulat les practiques curriculars o extracurriculars que s‘estaven fent a data 12 de març? 

NO, no s’han cancel·lat. Si l’estudiant no pot fer teletreball s’han suspès temporalment .
 

4. S’ha de notificar a l'EPS si els estudiants no poden continuar amb les seves pràctiques?

SI, l’empresa haurà de contactar amb l’EPS i comunicar quin és el darrer dia que l’estudiant ha estat a l’empresa. 


5. Un cop es reprengui la normalitat, caldrà renovar els projectes formatius de les pràctiques curriculars i extracurriculars?

NO, les pràctiques s’han suspés però el projectes formatius continuen vigents.
 

6. Un cop es reprengui la normalitat, podrem continuar amb les pràctiques?

SI, caldrà notificar a l’EPS quin dia es reincopora l’estudiant a les pràctiques i, des de l’escola, us indicarem si cal o no modificar la data de finalització del projecte formatiu de l’estudiant.
 

7. Puc agafar un nou estudiant de l’EPS en pràctiques extracurriculars durant el període de suspensió de l’activitat acadèmica de la UdL?

NO, fins després del període de suspensió acadèmica no es podran formalitzar nous projectes formatius de pràctiques extracurriculars amb els estudiants de l’EPS.
 

8. Si tinc un estudiant de l’EPS fent pràctiques extracurriculars i el seu projecte formatiu finalitza aquest dies de tancament de la UdL, el puc renovar?

SI, l’empresa haurà de contactar amb l’EPS i comunicar les dades del nou projecte formatiu. 

9. Puc fer les pràctiques curriculars a l'estiu?

NO, en general les practiques curriculars en empresa no es poden fer a l’estiu.

El Grup de pràctiques a l’estiu és un grup excepcional adreçat als estudiants de mobilitat perquè tinguin l’opció de realitzar-les a l’estiu a fi d’afavorir la seva estada fora de la UdL. La resta d'estudiants no podran fer les seves pràctiques curriculars a l’estiu i les hauran  de fer en algun dels grups del curs acadèmic: Grup 1(octubre-gener) o Grup 2 (febrer-juny).

Només els estudiants que tinguin una beca d’Erasmus/mobilitat per al proper curs tenen l’opció de fer les pràctiques a l’estiu. Caldrà que ho sol·licitin contactant amb el tutor de pràctiques de la titulació, que serà qui valorarà el cas concret.

Tutors de pràctiques:

Si el tutor ho creu convenient i es compleixen els següents requisits:

  • tot 1r curs superat.
  • com a màxim 2 assignatures suspeses de 2n curs.
  • tot 3r curs matriculat.

es podrà realitzar la matrícula a la Secretaria de l'EPS en el període establert

L'avaluació de les PTE fetes a l'estiu es farà abans del 15 de setembre.

 

FAQs-PREGUNTAS

FAQS. Sóc una empresa

Com puc acollir estudiants en pràctiques?

Una empresa o institució disposa de dues formes d’acollir estudiants en pràctiques:

1. Mitjançant Pràctiques Extracurriculars

Qualsevol empresa o institució pot sol·licitar un estudiant per fer pràctiques a través del formulari que tenim a la web de l'EPS:

Oferta de Pràctiques Extracurriculars

Aquestes pràctiques tenen un cost econòmic per l'empresa de 100 euros que caldrà ingressar a la Universitat quan es faci el projecte formatiu, així com la quantitat que l'empresa acordi de pagar a l'estudiant en concepte de beca. Caldrà que l'empresa doni d'alta a l'estudiant a la Seguretat Social, com a contracte en formació.

2. Mitjançant l'assignatura de Pràctiques Curriculars (PTE)

  • Completar un document de proposta de pràctiques per al curs corresponent.
  • No hi ha cap despesa econòmica per part de l'empresa.
  • L'estudiant farà una estada de 320 hores en els períodes que marca la Universitat (octubre-febrer, febrer-juny o juliol-agost).
  • La Universitat es l'encarregada d'assignar els estudiants que aniran a fer les pràctiques a les empreses.

Activitats UdL/EPS - Empresa

EPS-IT Speed Dating

EPS IT Speed Dating2019

L’Escola Politècnica Superior (EPS) de la Universitat de Lleida (UdL) endega aquest curs 2018-19 una nova activitat: La EPS-IT Speed Dating.

L’objectiu principal de la EPS-IT Speed Dating és donar veu a les empreses TIC de la nostra àrea d’influència davant dels nostres estudiants que acaben el Grau d'Enginyeria Informàtica (GEI) i el doble Grau d’Enginyeria Informàtica i Administració i direcció d’empreses (GEIADE).

Els estudiants tenen un ampli ventall d’ofertes de treball i empreses, però no tenen eines efectives per prendre una decisió i desconeixen el que moltes empreses fan. Les empreses per altra banda tenen una gran necessitat de cobrir les seves ofertes laborals, i per fer-ho han de donar-se a conèixer davant dels possibles candidats i explicar-los els projectes que estan duent a terme i les vacants que volen cobrir, tot això de la forma més atractiva i engrescadora possible.

Sota aquesta premissa neix aquesta activitat de Networking dinàmica i atractiva que es caracteritza per fer entrevistes ràpides i concises en un temps limitat (5-7 minuts). Aquest format afavoreix el contacte, l’intercanvi i la proximitat a l'hora de conèixer el candidat o l'empresa ideal i permet fer el màxim nombre d’entrevistes en el mínim temps possible.

No obstant l’objectiu no és únicament el de fer entrevistes laborals. Volem que les empreses expliquin de forma atractiva i breu els seus projectes i les seves necessitats a tres nivells: possibilitats de contractes laborals, possibilitats de realitzar pràctiques i TFG a l’empresa i possibilitat de continuar estudiant a l’EPS el Màster en Enginyeria Informàtica en la modalitat de Formació Dual.

L’EPS estem plenament compromesos en facilitar l'ocupabilitat plena i de qualitat dels nostres estudiants i per això treballem a organitzar aquest tipus d’activitats per potenciar i donar visibilitat a les empreses del sector de les terres de Lleida.

La primera edició de la EPS-IT Speed Dating es durà a terme el dimecres 15 de maig a partir de les 17:00 a la cafeteria del Campus de Cappont i les empreses participants són: Trota,  BonArea Agrupa,  Rodi Motor Services,  b Tactic,  GFT, alter,soft,  Indra,  Ilerna,  Semic  i  Argal

 

Històric

2019- Èxit de participació al EPS-IT Speed Dating 2019. 10 empreses i més de 40 estudiants han participat d'aquesta nova activitat de l'EPS

 

 

EPS Company Corner

LogoCompanyCorner

L’Escola Politècnica Superior va iniciar el desembre de 2019 una nova activitat: la EPS Company Corner. Boosting professional skills

La EPS Company Corner és un espai, físic i temporal, per tal que les empreses i els nostres estudiants es trobin i es coneguin, amb l’objectiu principal que les empreses informin als nostres alumnes de les oportunitats laborals, de les possibilitats de fer-hi el TFG/TFM, Pràctiques, de la possibilitat de Formació Dual, si s’escau, etcètera.

El EPS Company Corner es realitza els dimarts/dimecres al vestíbul de l’EPS entre les 16 h i les 18 h (dia/hora flexible a determinar).

En aquest primer curs acdèmic les mepreses que han visitat l'EPS en el marc d'aquesta activitat han estat: Mahou - San MiguelBon Àrea, IASO, Draxton, Rigual, GFT, Vall Companys i IFR

Fira UdL Treball

logotreball.jpg_1067262010

La Fira UdL Treball és la Fira de l'ocupació que es realitza a la Universitat de Lleida des de l'any 2014. Aquesta darrera edició ha comptat amb dos seus: A Lleida (8 de maig) amb la participació de 120 empreses i entitats que han ofert als estudiants i graduats, 136 ofertes de pràctiques curriculars i extra curriculars i 291 ofertes laborals. A Igualada (16 de maig) amb 26 empreses i dos entitats: l'Associació Leather Clúster Barcelona i la Unió Empresarial Anoia.

La Fira UdL Treball és per a l’estudiant, UdLTreball és la forma de conèixer de primera mà les oportunitats laborals del territori, rebre orientació específica sobre l’ocupabilitat i aprendre, mitjançant les activitats que s'hi faran, la millor manera de promocionar-se en el seu perfil laboral.

Així mateix, per a l’empresa, UdL Treball és la forma de donar-se a conèixer i mostrar-se com una opció real de futur professional, així com de tenir contacte directe amb les opcions de treball en comú i formació contínua que li ofereix la Universitat de Lleida.

Si estudies, si t'has graduat o si tens una empresa o representes una institució, t'esperem a la fira!

Fira UdlTreball 2019

Contacte

Isabel Ros Gorné

Despatx: 0.10 (EPS)
Telf.: 973 702 752
Correu-e: administraciopte.eps@udl.cat

Margarida Moltó Aribau

Despatx: 1.19 (EPS)
Telf: 973 702 782 
Correu-e: marga.molto@udl.cat

Contacte UdL

Negociat de pràctiques: gestioacademica.practiques@udl.cat

Informació general per a les empreses

   Darrera modificació: