Programes Acadèmics de Recorregut Successiu (PARS)

 Descarregar Pdf

Que són els PARS?

Els Programes Acadèmics de Recorregut Successiu permeten cursar un grau universitari i un màster universitari de manera successiva, mitjançant diferents itineraris orientats a l'especialització professional.

Per a accedir a aquests programes de grau i màster, el futur estudiantat pot triar-los directament en l'aplicació de preinscripció universitària de la Generalitat de Catalunya.

L'estudiant que realitzi la preinscripció en un dels Programes Acadèmics de Recorregut Successiu de la UdL no adquireix l'obligació de cursar el màster, pot deixar el programa i continuar els estudis de grau.

Quins avantatges suposen els PARS?

  • Cursar de manera consecutiva el grau i el màster. De manera opcional, dins dels límits establerts per les normatives de matriculació i permanència de la Universitat de Lleida, es recomana una estructura adequada dels estudis amb el propòsit de obtenir el màxim aprofitament dels avantatges que ofereix el programa.
  • Cursar els treballs de fi de grau i de fi de màster de manera simultània
  • Major flexibilitat per a cursar les assignatures dels dos plans d'estudis

Quins PARS ofereix l’Escola Politècnica Superior?

Criteris d’accés al Màster vinculat als PARS

  • Es permetrà l'accés al màster a estudiants de grau que tinguin pendent de superar el TFG i una o diverses assignatures que, en cap cas de manera conjunta (TFG i assignatures), podran superar els 30 ECTS.
  • Les assignatures del grau que podran estar pendents de superació per a la matriculació en el Màster Universitari, sempre que no superin conjuntament amb el TFG els 30 ECTS, seran de caràcter optatiu.
  • Excepcionalment es permetrà que els 30 ECTS incloguin 9 ECTS d'assignatures obligatòries, a més del TFG, sempre que la comissió acadèmica del màster valori que les competències que s'aconsegueixin en aquestes assignatures no siguin necessàries per a cursar el màster i per tant no posin en risc el seguiment i la consecució dels resultats de l'aprenentatge corresponents al Màster Universitari.
  • Tindran prioritat per accedir al màster els alumnes de han obtingut el títol de grau.
   Darrera modificació: