Alberto Riverola Lacasta

 Descarregar Pdf

Dades personals-contacte / Datos personales-contacto / Personal information-contact

riverola

Nom/Nombre/Name:

 Alberto Riverola Lacasta

Categoria/Categoría/Category:

 Professor Lector / Profesor Lector / Lecturer Professor

Àrea/Área/Area:

Física Aplicada / Física Aplicada / Applied Physics

Departament/Departamento/Department:

Química, Física, Ciències Ambientals i del Sòl / Química, Física, Ciencias Ambientales y del Suelo / Chemistry, Physics, Environmental and Soil Sciences

 Centre/Centro/Center:

 Escola Politècnica Superior / Escuela Politécnica Superior/ Polytechnic School

Despaxt/Despacho/Office:

Campus de Cappont. Edifici EPS. Despatx 1.15 / Campus de Cappont. Edificio EPS. Despacho 1.15 Campus of Cappont. EPS Building. Office 1.15

alberto.riverola@udl.cat

+34 973 00 34 55

Code ORCID:

 

https://orcid.org/0000-0003-2846-7289

   TORNAR AL LLISTAT / VOLVER AL LISTADO / BACK TO LIST

Formació acadèmica / Formación académica / Academic training

catLOGO

Enginyer Industrial, Universitat de Zaragoza, 2014.

Doctor en Enginyeria i Tecnologies de la Informació, Universitat de Lleida (UdL), 2018.

 

EspLOGO

Ingeniero Industrial, Universidad de Zaragoza, 2014.

Doctor en Ingeniería y Tecnologías de la Información, Universidad de Lleida (UdL), 2018.

EngLOGO

Master of Science, University of Zaragoza, 2014.

Doctor of Philosophy (Ph.D.), Engineering and Information Technologies, University of Lleida, 2018.

 

   TORNAR AL LLISTAT / VOLVER AL LISTADO / BACK TO LIST

Experiència professional / Experiencia profesional / Professional experience

catLOGO
 • Enginyer, General Motors, 2013-2015
 • Investigador en formació. UdL. 2015-2018
 • Investigador post doctoral. UdL. 2018-2020
EspLOGO
 • Ingeniero, General Motors, 2013-2015
 • Investigador en formación. UdL. 2015-2018
 • Investigador post doctoral. UdL. 2018-2020
EngLOGO
 • Engineer, General Motors, 2013-2015
 • Researcher Associate and Ph.D. Candidate. UdL. 2015-2018
 • Postdoctoral Researcher. UdL. 2018-2020

 

  TORNAR AL LLISTAT / VOLVER AL LISTADO / BACK TO LIST

Docència / Docencia / Teaching

catLOGO
 • Grau en Enginyeria en Organització Industrial i Logística
 • Grau en Enginyeria Química
 • Grau en Enginyeria Mecànica
EspLOGO
 • Grado en Ingeniería en Organización Industrial y Logística
 • Grado en Ingeniería Química
 • Grado en Ingeniería Mecánica
EngLOGO
 • Degree in Engineering in Industrial Organization and Logistics.
 • Degree in Chemical Engineering.
 • Degree in Mechanical Engineering

 

  TORNAR AL LLISTAT / VOLVER AL LISTADO / BACK TO LIST

Gestió / Gestión / Management

catLOGO
EspLOGO

Recerca / Investigación / Research

Àmbit de recerca / Ambito de investigación / Research area

catLOGO
 • Energia solar fotovoltaica
 • Óptica
EspLOGO
 • Energía solar fotovoltaica
 • Óptica
EngLOGO
 • Photovoltaic solar energy
 • Optics

Activitats de recerca / Actividades de investigación / Research activities

catLOGO

Projectes:

 1. Concentradores solares híbrides tèrmics -fotovoltaics de selecció espectral para integració en edificis, 2016-2018, Ministerio de Economía Y Competitividad.
 2. Miliconcentradores dielèctrics multifase para integració arquitectònica en fatxada de sistemes solares híbrides, 2014-2017, Ministerio de Economía y Competitividad
 3. Building Integration of Solar Thermal Systems (BISTS), 2013-2017, EU RTD Framework Programme

 

Publicacions:

Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=9S-KlLkAAAAJ&hl=es

 

 1. A. Vossier, A. Riverola, D. Chemisana, A. Dollet, and C. A. Gueymard, "Is conversion efficiency still relevant to qualify advanced multi-junction solar cells?," Prog. Photovoltaics Res. Appl. 25, 242–254 (2017).
 2. A. Riverola, A. Mellor, D. Alonso Alvarez, L. Ferre Llin, I. Guarracino, C. N. Markides, D. J. Paul, D. Chemisana, and N. Ekins-Daukes, "Mid-infrared emissivity of crystalline silicon solar cells," Sol. Energy Mater. Sol.

Cells 174, 607–615 (2018).

 1. A. Moreno, A. Riverola, and D. Chemisana, "Energetic simulation of a dielectric photovoltaic-thermal concentrator," Sol. Energy 169, 374–385 (2018).
 2. A. Riverola,, A. Moreno and D. Chemisana "Performance of a dielectric PVT concentrator for building-façade integration," Optics Express 26, A892 (2018).
 3. D. Chemisana, J. I. Rosell, A. Riverola, and C. Lamnatou, "Experimental performance of a Fresnel transmission PVT concentrator for building-façade integration," Renew. Energy 85, 564–572 (2016).
EspLOGO

Proyectos:

 1. Concentradores solares híbridos térmicos -fotovoltaicos de selección espectral para integración en edificios, 2016-2018, Ministerio de Economía Y Competitividad.
 2. Miliconcentradores dieléctricos multifase para integración arquitectónica en fachada de sistemas solares híbridos, 2014-2017, Ministerio de Economía y Competitividad
 3. Building Integration of Solar Thermal Systems (BISTS), 2013-2017, EU RTD Framework Programme

 

Publicaciones:

Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=9S-KlLkAAAAJ&hl=es

 

 1. A. Vossier, A. Riverola, D. Chemisana, A. Dollet, and C. A. Gueymard, "Is conversion efficiency still relevant to qualify advanced multi-junction solar cells?," Prog. Photovoltaics Res. Appl. 25, 242–254 (2017).
 2. A. Riverola, A. Mellor, D. Alonso Alvarez, L. Ferre Llin, I. Guarracino, C. N. Markides, D. J. Paul, D. Chemisana, and N. Ekins-Daukes, "Mid-infrared emissivity of crystalline silicon solar cells," Sol. Energy Mater. Sol.

Cells 174, 607–615 (2018).

 1. A. Moreno, A. Riverola, and D. Chemisana, "Energetic simulation of a dielectric photovoltaic-thermal concentrator," Sol. Energy 169, 374–385 (2018).
 2. A. Riverola,, A. Moreno and D. Chemisana "Performance of a dielectric PVT concentrator for building-façade integration," Optics Express 26, A892 (2018).
 3. D. Chemisana, J. I. Rosell, A. Riverola, and C. Lamnatou, "Experimental performance of a Fresnel transmission PVT concentrator for building-façade integration," Renew. Energy 85, 564–572 (2016).
EngLOGO

 Projects:

 1. Hybrid thermal-photovoltaic solar concentrators with spectral selection for building integration, 2016-2018, Ministerio de Economía Y Competitividad.
 2. Multi-phase dielectric milliconcentrators for architectural integration in the facade of hybrid solar systems, 2014-2017, Ministerio de Economía y Competitividad
 3. Building Integration of Solar Thermal Systems (BISTS), 2013-2017, EU RTD Framework Programme

 

Publications:

Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=9S-KlLkAAAAJ&hl=es

 

 1. A. Vossier, A. Riverola, D. Chemisana, A. Dollet, and C. A. Gueymard, "Is conversion efficiency still relevant to qualify advanced multi-junction solar cells?," Prog. Photovoltaics Res. Appl. 25, 242–254 (2017).
 2. A. Riverola, A. Mellor, D. Alonso Alvarez, L. Ferre Llin, I. Guarracino, C. N. Markides, D. J. Paul, D. Chemisana, and N. Ekins-Daukes, "Mid-infrared emissivity of crystalline silicon solar cells," Sol. Energy Mater. Sol.

Cells 174, 607–615 (2018).

 1. A. Moreno, A. Riverola, and D. Chemisana, "Energetic simulation of a dielectric photovoltaic-thermal concentrator," Sol. Energy 169, 374–385 (2018).
 2. A. Riverola,, A. Moreno and D. Chemisana "Performance of a dielectric PVT concentrator for building-façade integration," Optics Express 26, A892 (2018).

5. D. Chemisana, J. I. Rosell, A. Riverola, and C. Lamnatou, "Experimental performance of a Fresnel transmission PVT concentrator for building-façade integration," Renew. Energy 85, 564–572 (2016).

 

  TORNAR AL LLISTAT / VOLVER AL LISTADO / BACK TO LIST

   Darrera modificació: