Bernat Esteban Dalmau

 Descarregar Pdf

Dades personals-contacte / Datos personales-contacto / Personal information-contact

Nom/Nombre/Name:

 Bernat Esteban Dalmau

Categoria/Categoría/Category:

Professor Agregada / Profesor Agregada / Associate Professor

Àrea/Área/Area:

Enginyeria Mecànica / Ingeniería Mecánica / Mechanical Engineering

Departament/Departamento/Department:

Enginyeria Industrial i de l'Edificació / Ingeniería Industrial y de la Edificación / Industrial and Building Engineering

 Centre/Centro/Center:

 Escola Politècnica Superior / Escuela Politécnica Superior/ Polytechnic School

Despaxt/Despacho/Office:

Campus d'Igualada. Despatx 09 / Campus de Igualada. Despacho 09Campus of Igualada. Office 09

bernat.esteban@udl.cat

+34 938035300  Ext.7037

Code ORCID:

https://orcid.org/0000-0003-1173-2824

   TORNAR AL LLISTAT / VOLVER AL LISTADO / BACK TO LIST

Formació acadèmica / Formación académica / Academic training

catLOGO
 • Enginyer Tècnic de Mines (UPC), 2002.
 • Enginyer de Materials (UPC), 2007.
 • Doctorat en enginyeria mecànica fluids i aeronàutica (UPC) 2011
EspLOGO
 • Ingeniero Técnico de Minas (UPC), 2002.
 • Ingeniero de Materiales (UPC), 2007.
 • Doctorado en ingeniería mecánica fluidos y aeronáutica (UPC) 2011
EngLOGO
 • Technical Mining Engineering (UPC), 2002.
 • Materials Engineering (UPC), 2007.
 • PhD in Mechanical Engineering, Fluids and Aeronautics (UPC) 2011

 

  TORNAR AL LLISTAT / VOLVER AL LISTADO / BACK TO LIST

Experiència professional / Experiencia profesional / Professional experience

catLOGO
 • (HORMIPRESA S.A ), 2002-2003.
 • (EXELFIL S.A.), 2003-2007.
 • Ajudant de professor (UPC), 2007-2012.
 • Professor (UPC-CETI), 2012-2018.
 • Professor Agregat (UdL), 2018-actualitat
EspLOGO

 

 • HORMIPRESA S.A ), 2002-2003.
 • (EXELFIL S.A.), 2003-2007.
 • Ayudante de profesor (UPC), 2007-2012.
 • Profesor (UPC-CETI), 2012-2018.
 • Profesor Agregado (UdL), 2018-actualidad

 

EngLOGO
 • (HORMIPRESA S.A ), 2002-2003.
 • (EXELFIL S.A.), 2003-2007.
 • Assistant professor (UPC), 2007-2012.
 • Professor (UPC-CETI), 2012-2018.
 • Aggregate professor (UdL), 2018-now

 

  TORNAR AL LLISTAT / VOLVER AL LISTADO / BACK TO LIST

Docència / Docencia / Teaching

catLOGO
 • Grau en Enginyeria Química
 • Grau en Organització Industrial i Logística
EspLOGO
 • Grado en Ingeniería Química
 • Grado en Organización Industrial y Logística
EngLOGO
 • Degree Industrial Organisation and Logistics Engineering
 • Degree in Chemical Engineering

 

  TORNAR AL LLISTAT / VOLVER AL LISTADO / BACK TO LIST

Gestió / Gestión / Management

Recerca / Investigación / Research

Àmbit de recerca / Ambito de investigación / Research area

catLOGO
 • Anàlisis de cicle de vida
 • Caracterització de biocombustibles
EspLOGO
 • Análisis de ciclo de vida
 • Caracterización de biocombustibles
EngLOGO
 • Life cycle assessment
 • Characterization of Biofuels

Activitats de recerca / Actividades de investigación / Research activities

catLOGO
 • Participació en projectes europeus: 1
  • Finding regional environmental life cycle information on packaging waste management thorough flexible software tools and databases
 • Publicacions en revistes (JCR): 12
 • Altres projectes:2
EspLOGO
 • Participación en proyectos europeos: 1
  • Finding regional environmental life cycle information donde packaging waste management thorough flexible software tools and databases
 • Publicaciones en revistas (JCR): 12
 • Otros proyectos: 2
EngLOGO
 • Life projects: 1
 • Journals Publications (JCR): 12
 • Other projects:2

 

  TORNAR AL LLISTAT / VOLVER AL LISTADO / BACK TO LIST

   Darrera modificació: