Bernat Orellana Bech

 Descarregar Pdf

Dades personals-contacte / Datos personales-contacto / Personal information-contact

Nom/Nombre/Name:

 Bernat Orellana Bech

Categoria/Categoría/Category:

Professor Associat T1 / Profesor Asociado T1 / Associate professor

Àrea/Área/Area:

Ciències de la Computació i Intel·ligència Artificial / Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial / Computer Science and Artificial Intelligence

Departament/Departamento/Department:

Informàtica i Enginyeria Industrial / Informática e Ingeniería Industrial / Computer science and industrial engineering

 Centre/Centro/Center:

 Escola Politècnica Superior / Escuela Politécnica Superior/ Polytechnic School

Despaxt/Despacho/Office:

 ---

bernat.orellana@udl.cat

 ---

Code ORCID:

https://orcid.org/0000-0002-4478-6709

   TORNAR AL LLISTAT / VOLVER AL LISTADO / BACK TO LIST

Formació acadèmica / Formación académica / Academic training

catLOGO
 • Enginyer de Telecomunicació. Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Especialitat: Comunicacions. 1999.
 • “Sun Certified Programmer for Java 2 Platform “. 2001
 • “Sun Certified Web Component Developer for Java 2 Platform”.2004
 • Máster en Tecnologies de la Seguretat Informàtica esCERT-UPC-ICT . 2004-2005
 • Màster en Computació. UPC . 2008-2010
 • Cursant el Doctorat en computació.
EspLOGO
 • Ingeniero de Telecomunicaciones. Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Especialidad: Comunicaciones. 
 • “Sun Certified Programmer for Java 2 Platform “. 2001
 • “Sun Certified Web Component Developer for Java 2 Platform” . 2004
 • Máster en Tecnologías de la Seguridad Informática esCERT-UPC-ICT - 2004-2005
 • Máster en Computación. UPC. 2008-2010
 • Cursando el Doctorado en computación.
EngLOGO
 • Telecommunications Engineer. Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). 
 • “Sun Certified Programmer for Java 2 Platform “. 2001
 • “Sun Certified Web Component Developer for Java 2 Platform” . 2004
 • MSc Computer Security. esCERT-UPC-ICT - 2004-2005
 • MSc Computing. UPC. 2008-2010
 • Currently working on the PhD in Computer Science.

 

  TORNAR AL LLISTAT / VOLVER AL LISTADO / BACK TO LIST

Experiència professional / Experiencia profesional / Professional experience

catLOGO
 • Consultor a The Information Highway Group . 1998-2002
 • Consultor a STE Consulting S.A. 2002-2005
 • Professor d’Informàtica a Cicles Formatius. 2005-Actualitat
 • Professor associat Universitat de Lleida. 2017-Actualitat
EspLOGO
 • Consultor en The Information Highway Group . 1998-2002
 • Consultor en STE Consulting S.A. 2002-2005
 • Profesor de Informática en Cicles Formativos. 2005-Actualidad
 • Profesor asociado Universidad de Lleida. 2017-Actualidad
EngLOGO
 • Consultant in The Information Highway Group . 1998-2002
 • Consultant in STE Consulting S.A. 2002-2005
 • Programming professor in Vocational Education Institute. 2005-Now
 • Associate professor in Lleida University. 2017-Now

 

  TORNAR AL LLISTAT / VOLVER AL LISTADO / BACK TO LIST

Docència / Docencia / Teaching

catLOGO
 • Grau en Tècniques d'Interacció Digital i de Computació
EspLOGO
 • Grado en Técnicas de Interacción Digital y Computación
EngLOGO
 • Degree in Digital Interaction and Computing Techniques  

 

  TORNAR AL LLISTAT / VOLVER AL LISTADO / BACK TO LIST

Gestió / Gestión / Management

Recerca / Investigación / Research

catLOGO
 • Anàlisis d’imatges mèdiques. Visió artificial.
EspLOGO
 • Análisis de imágenes médicas. Visión artificial.
EngLOGO
 • Medical Image Analysis

Activitats de recerca / Actividades de investigación / Research activities

catLOGO

Publicacions:

“Quasi-automatic Colon Segmentation on T2-MRI Images with Low User Effort”

21st International Conference on Medical Image Computing and Computer Assisted Intervention − MICCAI 2018

EspLOGO

Publicaciones:

“Quasi-automatic Colon Segmentation on T2-MRI Images with Low User Effort”

21st International Conference on Medical Image Computing and Computer Assisted Intervention − MICCAI 2018

EngLOGO

Publications:

“Quasi-automatic Colon Segmentation on T2-MRI Images with Low User Effort”

21st International Conference on Medical Image Computing and Computer Assisted Intervention − MICCAI 2018

 

  TORNAR AL LLISTAT / VOLVER AL LISTADO / BACK TO LIST

   Darrera modificació: