Esteve Nadal Roig

 ???label.download.pdf???

Dades personals-contacte / Datos personales-contacto / Personal information-contact

foto-perfil-generica.jpg_1140845859

Nom/Nombre/Name:

 Esteve Nadal Roig

Categoria/Categoría/Category:

 Professor associat / Profesor asociado / Partial Time Lecturer

Àrea/Área/Area:

Organització i gestió d'empreses / Organizacion y gestión de empresas / Organization and management of enterprises

Departament/Departamento/Department:

Economia i Empresa / Economía y Empresa / Economy and Business

 Centre/Centro/Center:

 Escola Politècnica Superior / Escuela Politécnica Superior/ Polytechnic School

Despaxt/Despacho/Office:

Campus de Cappont. Edifici EPS. Despatx 1.06 / Campus de Cappont. Edificio EPS. Despacho 1.06Campus of Cappont. EPS Building. Office 1.06

esteve.nadal@udl.cat

+34 973 70 27 20

Code ORCID:


https://orcid.org/0000-0002-4660-8797

 

   TORNAR AL LLISTAT / VOLVER AL LISTADO / BACK TO LIST

Formació acadèmica / Formación académica / Academic training

catLOGO
 • Doctor en Enginyeria i Tecnologies de la Informació, Universitat de Lleida
 • Master in Project Management, La Salle Business School
 • Enginyer Informàtic, Universitat Oberta de Catalunya
EspLOGO
 • Doctor en Enginyeria i Tecnologies de la Informació, Universitat de Lleida
 • Master in Project Management, La Salle Business School
 • Ingeniero Informático, Universitat Oberta de Catalunya 
EngLOGO
 • PhD in Engineering and Information Tecnoligy, Universitat de Lleida
 • Master in Project Management, La Salle Business School
 • Computer Engineer, Universitat Oberta de Catalunya

 

   TORNAR AL LLISTAT / VOLVER AL LISTADO / BACK TO LIST

Experiència professional / Experiencia profesional / Professional experience

catLOGO

Professor Associat, Universitat de Lleida

EspLOGO

Professor Asociado, Universitat de Lleida

EngLOGO

Associate Professor, Universitat de Lleida

 

  TORNAR AL LLISTAT / VOLVER AL LISTADO / BACK TO LIST

Docència / Docencia / Teaching

catLOGO
 • Màster en Enginyeria Informàtica
EspLOGO
 • Master en Ingeniería Informática
EngLOGO
 • Master's Degree in Informatics Engineering

 

 

  TORNAR AL LLISTAT / VOLVER AL LISTADO / BACK TO LIST

Gestió / Gestión / Management

catLOGO
EspLOGO

Recerca / Investigación / Research

Àmbit de recerca / Ambito de investigación / Research area

catLOGO

Models de decisió aplicats a l’agricultura

EspLOGO

Modelos de decisiós aplicados a l’agricultura

EngLOGO

Decision models applied to the agriculture

Activitats de recerca / Actividades de investigación / Research activities

catLOGO
EspLOGO
   ???label.textcontent.last.modified???